Tegeltijin zet kupio RAOP od Rusa

Tegeltijin zet kupio RAOP od Rusa

Milan Keserović, zet bivšeg ministra finansija RS Zorana Tegeltije, uspio je da spriječi stečaj firme “Elektroinženjering”, koja je kupila imovinu preduzeća „Energoinvest Rasklopna oprema“ (RAOP) iz Istočnog Sarajeva, tako što je isplatio dug radnicima koji su predložili stečaj. Keserović je danas postao i većinski vlasnik ovog preduzeća, tako što je otkupio udio od ruskih investitora, saznaje portal CAPITAL.

Piše: Marina Čigoja/Capital.ba

CAPITAL je prošle sedmice objavio izvještaj privremenog stečajnog upravnika „Elektroinženjeringa“ Radomira Predojevića u kojem je navedeno da je imovina RAOP-a, koju su prije nekoliko godina kupili ruski investitori i formirali novo preduzeće “Elektroinženjering”, potpuno devastirana, a zidovi hala porušeni samo da bi se iz njih kranovima izvukle masivne mašine koje su isječene i otuđene.

Radnici preduzeća su podnijeli prijedlog za otvaranje stečaja, ali je uprava, na čijem čelu je zet bivšeg ministra finansija RS Zorana Tegeltije, pokušavala na sve načine to spriječiti, a institucije RS su naprasno povukle zahtjeve za blokadu računa.

Keserović lično isplatio dug jednom predlagaču

U Okružnom privrednom sudu u Banjaluci danas je održano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, a nakon izjava stranaka donesena je odluka o obustavljanju prethodnog postupka za utvđrivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Pored dva radnika „Elektroiženjeringa“ koja su predložila stečaj, još 12 radnika je prijavilo potraživanja i pridružilo se prijedlogu za stečaj. Međutim oni su polovinom prošle sedmice povukli prijedlog, jer su u međuvremenu zaključili sporazum o načinu izmirenja potraživanja sa „Elektroinženjeringom“.

Od stečaja su na kraju odustali i sami predlagači jer su i njima izmirena dugovanja.

Zanimljivo je da su punomoćnici „Elektroinženjeringa“ danas na ročište donijeli uplatnicu kojom potvrđuju da je direktor i sada vlasnik firme Milan Keserović lično jednom od predlagača isplatio dug, te da su nakon  što je on zatražio da mu budu isplaćene i zakonske zatezne kamate i troškovi postupka, tražili pauzu od sat vremena, te u toku pauze izmirili i to.

Nakon toga i ovaj predlagač je odustao, a sud donio rješenje o obustavljanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečaja u „Elektroinženjeringu“.

Stečajni upravnik Radomir Predojević danas je za CAPITAL samo kratko potvrdio da je prethodni postupak obustavljen jer je stečajni dužnik u cjelosti izmirio dugovanja prema predlagačima.

„Samim tim su prestali su razlozi za otvaranje stečajnog postupka“, kazao je on.

Baroš: Nema kriminala

Advokat „Elektroinženjeringa“ Nenad Baroš rekao je za CAPITAL da je sud obustavio sva rješenja koja je ranije donio i da je priča o stečaju završena. On tvrdi i da navodi privremenog upravnika u izvještaju o otuđenju imovine nisu tačni.

„Zbog takvih navoda mi smo morali podnijeti krivičnu prijavu protiv njega. Tu je bilo određene stare imovine i starih pokretnih stvari koje su bile predmet ugovora zaključenog mnogo ranije nego što je pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka. Tu nije bilo nikakvih kriminalnih radnji“, tvrdi Baroš.

Navodi i da preduzeće razgovara sa određenim kompanijama oko nastavka proizvodnje.

Izvještaj koji je upravnik dostavio sudu otkrio je da je na djelu potpuno pustošenje preduzeća iz kojeg se mašine i oprema nemilice iznose, sjeku i prebacuju na nepoznatu lokaciju.

To, ipak, nije spriječilo Poresku upravu i Investiciono – razvojnu banku RS da nedavno, iznenada, povuku nalog o blokadi računa zbog milionskih obaveza nesolventnog „Elektroinženjeringa“.

Baroš je rekao da je i sa IRB-om i Poreskom upravom postignut sporazum i da će obaveze i prema njima biti izmirene.

Kako bi spriječio dalje otuđenje imovine sud je 1. jula donio rješenje o određivanju mjere obezbjeđenja kojom se naređuje opšta zabrana raspolaganja imovinom stečajnom dužniku „Elektroinženjering“, a sva ovlaštenja u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem imovinom firme prelaze u potpunosti na privremenog stečajnog upravnika.

Sva rješenja suda danas su ukinuta.

U izvještaju privremenog upravnika o ekonomskom stanju stečajnog dužnika, između ostalog, je pisalo i da se preduzeće ne nalazi na adresi iz sudskog registra, da duži niz godina ne radi i ne ostvaruje prihode, da su mu računi blokirani 1.300 dana zbog duga od 1,97 miliona KM.

Close