Trebinje: Budžet za lokalne izbore ili za razvoj grada?

Trebinje: Budžet za lokalne izbore ili za razvoj grada?

Trebinjska Skupština usvojila je Budžet Grada Trebinja za 2020. godinu u iznosu od 32.066.000 KM, što je za 324.000 manje u odnosu na ranije usvojeni Nacrt budžeta. Za vlast je budžet razvojni, no opozicija u njemu ne vidi ništa takvo, pa ga radije ocjenjuje kao izborni i potrošački.

Foto: Direkt

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naglasio je da je u budžetu predviđeno oko 8,5 miliona maraka za kapitalne investicije te da će se socijalni i infrastrukturni programi nastaviti i u sljedećoj godini.

„Što se tiče iznosa umanjenja u odnosu na nacrt, kredit je podignut u 2019. godini i uslov banke je bio da se kredit povuče za godinu dana, što znači da tih 12 mjeseci teče. U međuvremenu, od nacrta budžeta do prijedloga su se određeni ugovori realizovali, što znači da se stvorila mogućnost da se troškovi mogu završiti i u 2019. godini, što smo upravo uradili. Tako će u 2019. godini biti potrošeno više kredita, a manje u 2020.“, rekao je Ćurić.

Zoran Anđušić, odbornik Poligrafa, budžet za 2020. godinu ocjenjuje izbornim. Po njegovom mišljenju, problematično je to što je 3,6 miliona primitaka od zaduženja, namijenjenih kapitalnim ulaganjima, koje je bilo planirano u 2019. godini prebačeno u 2020. godinu.

„Šta će biti sa budžetom za 2019. godinu vidjećemo na izvršenju, ali sigurno će nedostajati kapitalnih ulaganja oko 4 miliona KM u 2019, a nadam se da će se to realizovati u 2020. godini. Postojala je mogućnost da kad su već planirana sredstva od kredita da se za započete, a  nedovršene radove rezervišu sredstva i da terete budžet u 2019. godini. To bi bilo nešto normalno i tako se planira budžet, a ne da budžet odstupa za 15, 20 posto. Loše planiranje i loša procjena“, ocijenio je Anđušić.

Odbornik PDP-a Saša Borjan smatra da građane očekuje teška finansijska godina.

„Najviše će se boriti sa poskupljenjima koja smo imali na gotovo svakoj skupštini. Sada će da poskupi porez na nepokretnosti, zapravo, porasla je vrijednost nekretnina, pa će računi građanima biti veći“, kazao je Borjan.

Protiv ovakvog budžeta glasali su i odbornici SDS-a. Vidomir Begenišić iz ove stranke najveću zamjerku nalazi u tome što će, po njegovoj ocjeni, rashodi za lična primanja biti veći za miliona maraka nego što je prikazano u budžetu.

“Budžeta je planiran i zamišljen u iznosu od 32.066.000 maraka od čega je nešto više od 27 miliona njihovih izvornih prihoda. Razlika je od zaduživanja kredita koji je odobren u 2019. godini. Baveći se rashodovnom stranom neke stvari ostaju nejasne. Kada se prije svega radi o rashodu za lična primanja, ona iznose 34.3 odsto od budžetskih prihoda. Međutim grantovi iznose 938.335 KM, dakle, sve ovo govorim za lična primanja, to je skoro million maraka su ugovori o privremenim i povremenim poslovima, ugovori o autorskom honoraru i ugovori o djelu", rekao je Begenišić.

Navedeno je da sredstva budžeta čine prihodi u iznosu od skoro 25 miliona maraka, transferi oko 668 hiljada, primici za nefinansijsku imovinu 2,9 miliona, primici od finansijske imovine od 1.165, primici od zaduživanja 3,5 miliona i ostali primici 562.300 KM. Raspodjela sredstava je izvršena na tekuće rashode od 21,6 miliona KM, a transferi između i unutar jedinica vlasti 45.000 KM, budžetsku rezervu 20.000, izdatke za nefinansijsku imovinu 8,2 miliona KM, na izdatke otplatu dugova 1,5 miliona KM i ostale izdatke 562.300 KM.

Close