Tri firme dobile milionski posao bez tendera od Rudnika Kreka

Tri firme dobile milionski posao bez tendera od Rudnika Kreka

Tokom prošle godine tuzlanski Rudnici Kreka dodijelili su firmama Junuzović-Kopex, MHI KOMPANI i Cayenne company bez tendera poslove vrijedne oko 950.000 KM. Toliko je plaćeno iznajmljivanje kamiona, buldožera i druge mehanizacije, a sporno je što za taj posao nije provedeno nikakvo javno nadmetanje. Kako ne postoji zakonska obaveza raspisivanja tendera za nabavke do 6.000 KM bez PDV-a, uprava rudnika isparčala je ovaj veliki posao na 149 dijelova i sklopila toliko direktnih sporazuma sa ove tri kompanije.

Ilustracija

Izvor: Transparentno.ba

Iz brojki dostupnih na portalu javnih nabavki vidi se da su rudnici Kreka sa firmom Junuzović-Kopex sklopili 46 direktnih sporazuma za istu stvar- iznajmljivanje rovokopača,  iako je zakonom zabranjeno usitnjavanje nabavki kako bi se izbjeglo raspisivanje tendera. Svi sporazumi, osim jednog, zaključeni su na okruglih 6.000, te je tako ova firma inkasirala za godinu dana 320.463 KM putem direktnih sporazuma. Tako se  ukupna vrijednost poslova koje je Junuzović-Kopex dobio od ZD Rudnika Kreka u 2018. popela na  oko 7,2 miliona KM.

Ovdje treba podsjetiti da je aktuelni direktor ZD Rudnica Kreka Osman Bleković svojevremeno uslovno osuđen na godinu i po dana zatvora baš zbog saradnje sa Junuzović-Kopexom, jer je fiktivno prikazivao sate rada mašina ove firme. Takođe, firma Junuzović Kopex dovodi se u vezu i sa nezakonitim nabavkama goriva za RMU Đurđevik gdje je već podignuta optužnica zbog dovođenja ove firme u povlašćen položaj.

Iz podataka na portalu javnih nabavki vidi se da su mašine  iznajmljivane i od firme MHI KOMPANI takođe bez tendera, a često su u istom danu zaključivali i po dva ugovora od po 5.985 KM.

Drugi primjer pokazuje da je kompanija Cayenne u 15 dana 6 puta potpisivala ugovor vrijedan 5.980 KM za iznajmljivanje rovokopača.

Jedan za drugim na taj način sklapani su direktni sporazumi, pa su ove tri firme iznajmljivale mehanizaciju rudniku tokom cijele godine, a da ni jedna druga kompanija nije dobila pravo javnog nadmetanja za ovaj posao. Kompanija Cayenne naplatila je oko 337.000 kroz 49, a kompanija MHI blizu 295.000 kroz 54 sporazuma.

Zbog ovoga je Transparency international u BIH uputio prijavu Agenciji za javne nabavke BIH zbog sumnje da je ugovorni organ svjesno dijelio nabavke s ciljem izbjegavanja primjene transparentijeg postupka. Gotovo svi ugovori zaključeni su na samoj zakonskoj granici od 6.000 maraka u kojoj je dopuštena primjena direktnog sporazuma. Nedozvoljeno usitnjavanje javnih nabavki jedan je od najčešćih oblika zloupotrebe Zakona o javnim nabavkama, a portal transparentno.ba već ranije je pisao o sličnim pojavama u RMU Banovići koji su kroz direktne sporazume potrošili preko 40.000.000 KM poslujući, između ostalih, i sa firmom koja je nekada bila u vlasništvu Mirsada Kukića.

Kompanije Cayenne i MHI posluju gotovo isključivo sa Rudnicima Kreka kada su u pitanju ugovori o javnim nabavkama. Firma MHI Kompani je od 2015. naplatila preko 3,8 miliona KM (bez PDV-a), a od toga preko 700 hiljada kroz 149 direktna sporazuma sa Rudnicima Kreka. Gotovo svaki put radilo se o iznajmljivanju kamiona, buldožera i druge mehanizacije.

Close