Tužilaštvo u Banjaluci obustavilo istragu, jer policija ne zna razliku između depeše i zakona

Tužilaštvo u Banjaluci obustavilo istragu, jer policija ne zna razliku između depeše i zakona

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka obustavilo je istragu protiv četvoro službenika Policijske uprave Banjaluka zaposlenih u Odsjeku za registracije vozila.

Izvor: Gerila

Iako je Policijska uprava Banjaluka u dva navrata dostavljala izvještaje protiv svojih radnika, Tužilaštvo je sve odbacilo obrazloživši da radnici ne samo da nisu počinili krivična djela za koja su ih teretili poslodavci, već da Policijska uprava Banjaluka nema elementarno znanje o zakonima na koje su se pozivali u izvještaju.

Pored toga što ne moraju da brinu za svoju egzistenciju, jer ih niko neće pozivati na odgovornost i njihove greške platiće građani, u Policijskoj upravi Banjaluka su kako saznajemo, do suza nasmijali tužioce, jer su jednu običnu depešu tumačili kao zakon.

Pritisak na zviždače

Prijavljeni službenici inače su pokušali ukazati na kriminal od strane svojih načelnika, te grubog kršenja građanskih prava u Policijskoj upravi Banjaluka, odnosno korupciju i pogodovanja prilikom registracije vozila.

U tekstu Krivične prijave protiv načelnika u PU Banjaluka zbog korupcije i grube zloupotrebe ličnih podataka građana objavili smo kako su radnici Policijske uprave Banjaluka podnijeli banjalučkom Okružnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv načelnika PU Miloša Brkića, njegovog zamjenika Dragana Ćibića i načelnice Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove u PU Banjaluka Bojane Sombolac.

Nakon što su pojedini mediji u prethodnih nekoliko dana objavili našu priču, ekspresno je stiglo saopštenje i iz Policijske uprave Banjaluka, kao i iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Iako su novinari našeg portala poslali pitanja i na adresu Tužilaštva, kao i Policijske uprave Banjaluka, iz ovih institucija nikada nisu stigli odgovori.

U reagovanju iz Tužilaštva  navodi se da je Okružno tužilaštvo zaprimilo izvještaj podnesen od strane PU Banjaluka protiv radnika MUP-a RS, zbog počinjenog krivičnog djela Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 315. Krivičnog zakona RS. Predmet se nalazi u radu kod postupajućeg tužioca i u fazi je istrage”.

“Pomenuti predmet se odnosi na referente koji su zaposleni u PU Banja Luka na registracijama vozila, a ne na rukovodioce Miloša Brkića, Dragana Ćibića i Bojanu Somobolac“, saopšteno je Okružnog tužilaštva Banjaluka.

Međutim, Gerila.info je u posjedu dokumentacije Okružnog tužilaštva u Banjaluci u kojoj se jasno navodi da je Tužilaštvo obmanulo javnost u ovom slučaju.

Tužilaštvo je navelo da se predmet nalazi u radu kod postupajućeg tužioca i u fazi je istrage“, međutim, nisu naveli da je postupajući tužilac 11.januara 2021. donio naredbu o obustavi istrage, a zbog koje bi se trebali crveniti u Policijskoj upravi Banjaluka.

Iz odluke o obustavi istrage, jasno se vidi da su službenike Policijske uprave Banjaluka, odnosno zviždače koji su ukazivali na korupciju u redovima policije, teretili da su u periodu od aprila 2018. do aprila prošle godine kao službena lica zaposlena na referatu za poslove registracije vozila u Policijskoj upravi Banjaluka, propustili da u potvrde o registracijama unesu ograničenja raspolaganja vozilom kod više osoba po rješenjima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te da su na taj način iskoristili svoj službeni položaj i omogućili vlasnicima vozila da svoja auta daju na korištenje drugim licima.

Zviždače u redovima policije, poslodavci su teretili za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje isprava.

Kakav pritisak su prolazili ovi službenici govori i podatak da su neki od njih nakon dostavljanja izvještaja tužilaštvu, bili i suspendovani sa posla čime im je bila ozbiljno ugrožena egzistencija.

Depeša nije zakon

Tužilaštvo u obrazloženju obustavljene istrage podsjeća da je izvještaj protiv službenika Policijske uprave Banjaluka podnesen 29. septembra 2020, a dopuna izvještaja 16. novembra iste godine.

Suština izvještaja bila je što službenici PU Banjaluka, prema mišljenju svojih poslodavaca, a koje kako će se pokazati, nema veze sa aktuelnim zakonima, u saobraćajnim dozvolama u rubrici „napomena“ nisu upisivali zabranu prometovanja vozila.

Obrazloženje tužilaštva je i više nego jasno:

Analizom dokumentacije koja se odnosi na postupak registracije vozila navedenih u izvještaju, nesporno je utvrđeno da su ista uvezena na invalidsku povlasticu na osnovu rješenja Uprave za indirektno oporezivanje. Analizom rješenja UIO BiH, evidentno je da su ista dostavljena nosiocu povlastice, Carinskoj ispostavi Banjaluka i arhivi UIO, slijedom čega se utvrđuje da UIO predmetna rješenja nije dostavila MUP RS po službenoj dužnosti. U dispozitivu rješenja nesporno je utvrđeno da UIO ne nalaže obavezu evidentiranja zabrane ograničenja niti jednom organu u BiH, pa tako ni MUP-u RS- navodi se u obrazloženju banjalučkog Tužilaštva o obustavi istrage.

Tužilaštvo ističe da niti jednim zakonskim aktom nije bila, niti je uslovljena obaveza evidentiranja ograničenja raspolaganja vozilima, uvezenih na povlasticu u potvrdi o registraciji vozila, osim instruktivnom depešom MUP-a RS od 2008. godine, koja ni u vrijeme donošenja nije imala, niti ima uporište u Zakonu o carinskoj politici.

-Imajući u vidu da su osumnjičena lica prilikom registracije vozila uvezenih na povlasticu u cjelosti postupila u skladu sa članom 19. Stav 1. Pravilnika o registraciji vozila i evidentirali ograničenje raspolaganja vozilima u centralnom registru, definisanih u rješenjima UIO koja su im vlasnici vozila dostavljali, nalazim da se u radnjama osumnjičenih nisu ostvarila obilježja krivičnih djela Zloupotreba službenog položaja  ili ovlaštenja i Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave– zaključili su u obrazloženju u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Close