Ukupan dug RS u porastu

Ukupan dug RS u porastu

Ukupan dug Republike Srpske na kraju prvog kvartala ove godine iznosio je 5,38 maraka, a prema procjenama Ministarstva finansija RS do kraja 2018. dostiće 5,68 milijardi KM piše Capital.ba.

Piše: M. Č.

U Informaciji o makroekonomskim pokazateljima RS, koju je izradilo Ministarstvo finansija, navedeno je da je ukupan dug Srpske na kraju prvog kvartala iznosio 5,38 milijardi, od čega se na spoljni odnosi nešto više od tri milijarde KM, a na unutrašnji 2,35 milijardi maraka.

Od ukupnog iznosa spoljnog duga, dug budžeta RS čini 1,81 milijardi KM, dug opština i gradova 110,1 miliona, dok javna preduzeća i Investiciono-razvojna banka (IRB) RS duguju 1,11 milijardi KM.

Kada je u pitanju unutrašnji dug, u ukupnom iznosu najviše učestvuje dug budžeta sa 1,9 milijardi, zatim dug dug jedinica lokalne samouprave sa 286,8 miliona KM i  dug fondova socijalne sigurnosti sa 157,56 miliona KM.

„Prema konačnim podacima na kraju prvog kvartala 2018. godine, ukupan dug Republike Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 5,34 milijarde KM ili 50,87 odsto BDP-a, dok javni dug koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi 4,22 milijardi KM ili 40,28 odsto BDP-a“, navedeno je u informaciji ministarstva.

Ukupan dug po osnovu kreditnih zaduženja za koje je Vlada RS izdala garancije na kraju marta je iznosio 312,48 miliona KM, koliko iznosi i ukupna izloženost Republike Srpske po izdatim garancijama.

U prvom kvartalu je stvoreno 261,97 miliona KM obaveza i to po osnovu spoljnog duga 141,97 miliona i 120 miliona KM po osnovu unutrašnjeg duga.

„Od spoljnog duga 35,08 miliona je povučeno po osnovu investicionih projekata, dok je 106,89 miliona KM povučeno po kreditima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke za podršku budžetu, dok se unutrašnji odnosi na 20 miliona KM po osnovu emitovanih trezorskih zapisa i 100 miliona KM po osnovu emitovanih dugoročnih obveznica“, dodaje se u informaciji.

Prema projekcijama Ministarstva finansija ukupan dug RS na kraju ove godine iznosiće 5,68 milijard KM.

Close