Ustavni sud BiH poništio presudu da FG „Birač“ ne duguje Litvancima 155 miliona KM

Ustavni sud BiH poništio presudu da FG „Birač“ ne duguje Litvancima 155 miliona KM

Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je presudu Vrhovnog suda RS kojom su potvrđene presude nižih sudova, a kojima je odbijen zahtjev litvanske Ukio banke da im se prizna 155 miliona KM potraživanja od FG „Birač“ u stečaju.

Piše: Marina Čigoja Ljubojević/ Capital.ba

„Utvrđuje se povreda prava na pravično suđenje iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ukida se presuda Vrhovnog suda RS od 18. septembra 2018. godine“, navedeno je u odluci Ustavnog suda BiH koja je donesena danas, a koja je u posjedu CAPITAL-a.

Ustavni sud je naložio Vrhovnom sudu da po hitnom postupku donese novu odluku u skladu sa pravom na pravično suđenje i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U obrazloženju odluke Ustavni sud je naveo da je primjetno da tokom postupka nije bilo sporno da ugovori o kreditu i obaveze iz tih ugovora postoje, da potraživanje Ukio banke po osnovu tih ugovora postoji, ali je sporno da li „Birač“, kao založni dužnik, snosi odgovornost za nenaplaćena potraživanja banke.

„Ustavni sud u tom pravcu zapaža da je sudovima na uvid dostavio četiri ugovora o zalozima u kojima se kao založni dužnik pojavljuje tuženi. Shodno tome Ustavni sud obrazloženje redovnih sudova da apelant sa tuženim nije bio u obligaciono pravnim odnosima smatra proizvoljnim. Kako iz raspoloživih dokumenta proizlazi da je tuženi bio založni dužnik za obaveze trećih lica, a imajući u vidu da je založni dužnik u najopštijem smislu dužnik prema povjeriocu za svoju ili tuđu obavezu, koji je obavezan ispuniti dužnikovu obavezu prema povjeriocu ukoliko to glavni dužnik ne učini, sve ukazuje da postoji obaveza tuženog prema apelantu kao povjeriocu“, navodi se u obrazloženju odluke.

Dodaje se da iz raspoloživih dokumenata proizlazi da glavna obaveza, u smislu obaveza iz ugovora o kreditu, i dalje egzistira.

„Imajući u vidu da pravo zaloga nije ugašeno ili prestalo, jer nije prestala ni glavna obaveza, potraživanje iz ugovora o kreditu i dalje postoji, kao apelantovo pravo“, piše u odluci suda.

Ustavni sud navodi da je Vrhovni sud izašao izvan granica svojih ovlaštenja koja su mu data Zakonom o parničnom postupku.

„S obzirom na to da se iz odluka redovnih sudova, niti ostale dokumentacije, ne može zaključiti da je ijedan sud donio odluku kojom se utvrđuje nezakonitost navedenih ugovora, Vrhovni sud se proizvoljno upustio u ocjenu ugovora kvalifikujući ga nezakonitim, što nije u skladu sa zahtjevima u reviziji kao ni u tužbi ili žalbi, a u krajnjem slučaju ni u odgovorima tuženog na akte apelanta“, ističe se u odluci i dodaje da obrazloženja redovnih sudova, iako iscrpna, ne ispunjavaju uslove u segmentu mjerila relevantnosti.

Komentarišući odluku Ustavnog suda pravni zastupnik Ukio banke Aleksandar Sajić za CAPITAL kaže da su ovim praktično priznata potraživanja Ukio banke od FG „Birač“ u iznosu od 155 miliona KM te da Vrhovni sud treba da donese novu presudu u skladu sa uputstvom Ustavnog suda.

„Suština ove odluke je ono što smo mi uporno tvrdili, a to je da je potraživanje Ukio banke od FG „Birač“ potpuno osnovano i da niko nije dokazao da ono ne postoji. Sve odluke koje su donijeli sudovi u RS su rezultat proizvoljnosti i uticaja na nižestepene sudove koji je bio strašan“, kazao je on.

Litvanska Ukio banka u ovom sudskom postupku traži da sud utvrdi osnovanost njenih potraživanja od FG „Birač“ u stečaju, u iznosu od 155 miliona KM. Litvanska banka je u svom tužbenom zahtjevu insistirala na tome da bude razlučni povjerilac, što bi joj omogućilo odvojeno namirenje iz imovine kao stečajnog dužnika.

Prvostepena presuda u ovom sporu donesena je u aprilu 2017. godine i njome je odbijen tužbeni zahtjev Ukio banke, a tu presudu potvrdili su i Viši privredni sud i Vrhovni sud RS, nakon čega je Ukio banka podnijela apelaciju Ustavnom sudu BiH.

Potraživanja Ukio banke od Fabrike glinice „Birač“ u stečaju otkupila je fočanska firma „Pavgord“ koja je ranije blokirala račune „Alumine“ , firme kćerke FG „Birač“, pokušavajući da naplati ovo potraživanje.

 

Close