Utabane staze Puteva RS: Budžetski milioni za odabrano društvo

Utabane staze Puteva RS: Budžetski milioni za odabrano društvo

Brojne privatne firme iz Republike Srpske, na čijem čelu se nalaze pojedinci bliski moćnim političkim funkcionerima, da nisu naslonjene na Javno preduzeće Putevi RS, ne bi ni postojale ili bi bile zanemarljiva preduzeća sa skromnim prihodima.

Piše: Ognjen Tešić/eTrafika

Pokazala je to navedena analiza portala eTrafika, koja se odnosi na prihode firmi koje su dobile poslove održavanja regionalnih i magistralnih puteva u RS, a kojima je to ubjedljivo najznačajniji, često i jedini, poslovni angažman.

Firme koje se finansiraju isključivo budžetskim, odnosno novcem svih građana Srpske, u Putevima RS su prepoznale jedan od značajnijih „izvora“, koji im omogućava pozitivno poslovanje. Prema riječima naših sagovornika, Putevi spadaju među preduzeća sa vrha liste entitetskih vlasti iz kojeg se koruptivnim i kriminalnim aktivnostima izvlači novac, te usmjerava u džepove pojedinaca ili za potrebe stranačkih aktivnosti, prije svega predizbornih kampanja, kakav smo slučaj imali i ove godine.

Inače, Putevi raspolažu sa značajnim finansijskim sredstvima, koja se mjere desetinama miliona maraka na godišnjem nivou. Podsjećamo, stupanjem na snagu Zakona o javnim putevima, pored promjene statusa dotadašnje Republičke direkcije za puteve u JP Putevi RS, izmjenjeni su i izvori iz kojih se novoformirano javno preduzeće finansira. Najznačajniji izvorni prihodi Puteva, koji u potpunosti pripadaju ovom preduzeću, su naknada za puteve, sadržana u maloprodajnoj cijeni derivata nafte i naknada koja se plaća pri registraciji vozila. Dakle, jasno je da svaki građanin ali i privredni subjekt u Srpskoj u značajnoj mjeri finansira ovo preduzeća, prilikom registracije vozila ili točenja goriva.

Stranački kadrovi

Prema podacima do kojih je došao portal eTrafika, ukupni prihodi Puteva Srpske u 2017. godini iznosili su 92.684.072 KM, a godinu dana ranije 87.933.654 KM. U 2015. godini prihodovano je 87.770.743 KM, a 2014. godine 87.467.931 KM. Preduzeće trenutno ima oko 90 zaposlenih, za čije se plate i naknade iz radnog odnosa izdvaja nešto više od tri miliona maraka, dok se najveći dio od ostvarenih prihoda usmjerava prema privatnim firmama. Zanimljivo je i da svake godine dolazi do povećanja broja zaposlenih u ovom javnom preduzeću, tako da je ono krajem 2014. godine imalo 59 zaposlenih radnika, a danas je taj broj, kako smo već spomenuli, blizu 90. Riječ je uglavnom o radnicima koji obavljaju administrativne poslove, pravne ili finansijske prirode.

Prema važećim zakonima, osnovna djelatnost Puteva RS je redovno održavanje puteva, zimsko održavanje puteva, zaštita puteva, planiranje i izgradnja puteva i zaštita sredine. S obzirom da ovo javno preduzeće nema svoju mehanizaciju i ljudstvo da obavlja pomenute djelatnosti, svi poslovi se putem javnih nabavki dodjeljuju privatnim preduzećima. Slučajno ili ne, imena tih preduzeća su dobro znana domaćoj javnosti jer se njihovi direktori već godinama dovode u vezu sa pojedincima iz aktuelne vlasti, najčešće funkcionerima SNSD-a i DNS-a.

Kontrolu nad preduzećem ima DNS, čiji je kadar i vršilac dužnosti direktora preduzeća Nenad Nešić, a kadar ove stranke je i novi-stari ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić. Ipak, presudan upliv imaju pojedinci iz SNSD-a, vodeće partije u Republici Srpskoj. Pored generalnog, Putevi RS imaju i tri izvršna direktora. Ove funkicije su pripadale uglavnom osobama iz vladajućih stranaka, a koje su bile bliske sa vlasnicima putarskim preduzeća, koja su dobijala poslove od strane Puteva.

To se najbolje pokazalo nakon završetka oktobarskih izbora, gdje je vladajući SNSD smijenio izvršne direktore iz Socjalističke partije i DNS-a, te postavio svoje kadrove a smjene nisu ni obrazložene na sjednici Nadzornog odbora, održanoj 26. novembra. Tada je smijenjena vršiteljica dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Ljiljana Despotović, kadar DNS-a, a postavljena Željka Ćulum iz SNSD-a, te Živodar Bosančić, kadar SP-a, koji je obavljao funkciju vršioca dužnosti izvršnogdirektora za pravne poslove, a umjesto njega postavljen Velimir Vezmar, kadar SNSD-a. Duško Gojić koji obavlja funkciju izvršnog direktora za tehnička pitanjanije smijenjen na pomenutoj sjednici i to, kako saznaje eTrafike, isključivo jer je član SNSD-a. Takođe, i sam Pravilnik o sistematizaciji je mijenjan kako bi Gojić ispunjavao uslove za izvršnog direktora.

Nešić, koji je kadar DNS-a iz sarajevsko-romanijske regije, na Opštim izborima u oktobru, obezbijedio je mandat poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, čime se našao u direktnom sukobu interesa, prema Zakonu o javnim preduzećima RS. Međutim, za vladajuću koaliciju u RS to nije bio dovoljan razlog za smjenu. Ostanak mu nije bio dovođen u pitanje zbog kršenja zakona, ali jeste zbog neposlušnosti. Naime, lider SNSD-a Milorad Dodik neposredno nakon izbora svrstao ga u je u grupu tzv. mangupa, koja je na izborima radila za kandidate opozicije ili vodila isključivo ličnu kampanju, bez lobiranja za samog Dodika i kandidatkinju SNSD-a za predsjednika RS Željku Cvijanović. Trenutni ostanak na čelu Puteva dovodi se u vezu sa Nešićevim prelaskom u vladajući SNSD.

Nastavak teksta čitajte OVDJE

Close