Vatrogasac protiv Grada Trebinja: Grad tvrdi da je civilna zaštita formirana zbog informacija o mogućim elementarnim nepogodama

Vatrogasac protiv Grada Trebinja: Grad tvrdi da je civilna zaštita formirana zbog informacija o mogućim elementarnim nepogodama

Pred Osnovnim sudom u Trebinju danas je održano pripremno ročište po tužbi vatrogasca Slaviše Solda protiv Grada Trebinja, radi poništenja rješenja o premještaju na novo radno mjesto i isplate razlike između plata koje je dobijao na novom radnom mjestu i plata koju bi ostvarivao na radnom mjestu “vatrogasac”. 

Palata pravde Trebinje (FOTO: Direkt)

Naime, Soldo je jedan od vatrogasaca koji je tužio Grad Trebinje zbog premještaja iz Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje u odsjek civilne zaštite, koji je formiran u okviru gradskog Odjeljenja za opštu upravu, o čemu je "Direkt" već pisao. 

Prema tužbenom zahtjevu, od Grada se traži da Solda vrati na radno mjesto “vatrogasac” u Teritorijalno vatrogasno-spasilačkoj jedinici Trebinje, ili na drugo odgovarajuće radno mjesto, te da mu isplati razliku između plate na radnom mjestu “operater za sprovođenje mjera i zadataka civilne zaštite" i plate koju je trebalo da ostvari kao vatrogasac. 

Pravni zastupnik tužioca Solda, advokat Din Tešić, iznio je niz materijalnih dokaza i predložio saslušanje više svjedoka, među kojima i gradoačelnika Trebinja Mirka Ćurića. 

Punomoćnica tuženog Grada Trebinja Aneta Petrović usprotivila se provođenju predloženih materijalnih dokaza, jer su, kako je navela, apsolutno irelevantni za ovaj predmet. 

Ona je kazala da smatra da gradonačelnik Mirko Ćurić ne može da bude saslušan u svojstvu svjedoka, jer je on zakonski zastupnik tuženog. 

Prema njenim riječima, odsjek za civilnu zaštitu je formiran, jer su u tom periodu postojale informacije o mogućim elementarnim nepogodama. 

“Dakle, postojala je prijeka potreba za kadrom u toj oblasti, kako bi se nesmetano mogao odvijati rad te službe”, rekla je ona. 

Takođe, Petrović je kao dokaze spremila rješenja o raspoređivanju na nova radna mjesta za više drugih lica i navela da se iz toga može zaključiti da tužilac Soldo nije bio diskriminisan niti da je nad njim vršen mobing. 

Advokat Tešić je naveo da to ne mogu biti relevantni dokazi, jer su osobe o čijim rješenjima o premještaju Petrović govori takođe već tužile Grad Trebinje. 

Postupajuća sudinica Jovana Mijatović navela je da će Sud odlučiti o prigovorima nakon što pregleda svu materijalnu dokumentaciju.

Nastavak suđenja zakazan je za 25. avgust. 

Close