VE Grebak d.o.o. demantuje medijske navode

VE Grebak d.o.o. demantuje medijske navode

Firma VE Grebak d.o.o. Nevesinje je na našu adresu uputio demanti koji je potpisao Miralem Čampara, izvršni direktor. Saopštenje prenosimo u cjelosti.

ve-grebak-nevesinje

Na portalima Capital.ba, Hercegovina.net, Novosti.rs i NebojsaVukanovic.info kao inicijatorima i drugim medijima koji ih prenose, izneseno je čitav niz neistina na račun projekta vjetroelektrana Grebak i Miralema Čampare, izvršnog direktora firme VE Grebak doo iz Nevesinja. Budući da neistine koje su iznesene, vezano za VE Grebak d.o.o. koja razvija i priprema izgradnju projekta vjetroelektrane, mogu naštetiti ugledu i poslovanju firme tražimo da, u sladu sa Zakonom o kleveti RS i Kodeksom za online štampu i online medije, objavite sljedeći demantij:

  1. Miralem Čampara nije nikada bio pripadnik odreda El-mudžahid. Isto je lako provjeriti u službenim evidencijama države.
  2. Ministar Petar Đokić nije dao koncesiju Miralemu Čampari, već je u transparentnoj zakonskoj proceduri Ministarstvo energetike i rudarstva, uz Rješenje o izboru ponuđača i dodjeli koncesije Vlade Republike Srpske, dodjelilo koncesiju firmi VE Grebak d.o.o, Nevesinje (osnovana 2016 godine). Ovaj projekat predstavlja direktnu stranu investiciju investitora iz Njemačke koji ima ogromno dugogodišnje iskustvo u projektovanju i izgradnji vjetroparkova.
  3. Razvoj projekta vjetroelektrane do izgradnje obavlja firma VE Grebak d.o.o, koja predstavlja projektnu firmu ili ranije firmu u osnivanju. Finansijska sredstva za projekat obezbjeđuju osnivači. (U ovoj fazi projekta, kada imate samo ulaganja, a nemate prihode normalno je da u završnom računu iskažete gubitak.) Jedan od suosnivača je i firma koja je unijela svoj kapital vezan za samostalni razvoj projekta u periodu od 2008 – 2016. Vrijednost projekta procijenjena je na 130 miliona KM, a troškovi razvojne faze iznose oko 5 miliona KM.
  4. Poslovna politika firme se zasniva na poštovanju propisa i procedura uz uvažavanje transparentnosti, te se ponašala u zajednici kao društveno odgovorna firma. Za takav način rada imali smo punu podršku projektu od lokalne zajednice i svih nadležnih institucija.
  5. Zbog učestalih napada na pojedine članove uprave i firmu u cjelini koja traje od avgusta prošle godine dužni smo reagovati u svrhu zaštite prava kapitala i osoba što podrazumijeva uključivanje svih relevantnih institucija kao i zakonska sredstava na nivou RS-a i BiH kao i iz države iz koje dolazi značajna investicija.

Zbog svega gore navedenog uprava VE Grebak d.o.o. ograđuje se od svih navoda na gore navedenim portalima i obavještava javnost da ne želi da bude predmet sporenja u bilo kakvim političkim sukobima političkih stranaka ili pojedinaca.

Prije svega, prilikom objavjivanja teksta punog neistina prekršili ste osnovni princip na kojem počiva profesionalno novinarstvo te namjerno niste tražili komentar ili uputili bilo kakvo pitanje ili zahtjev za komentarom kojim bi potkrijepili Vaše tvrdnje. S tim u vezi, tražimo da se ovaj demantij koji vam šaljemo objavi u potpunosti i to na istom mjestu gdje je objavljen izvorni tekst.

Ukoliko ne objavite ovaj demantij bićemo primorani, da u cilju zaštite ličnog integriteta i firme VE Grebak d.o.o., protiv vas pokrenem tužbu pred nadležnim sudom u BiH i Vijećem za štampu.

Izvršni direktor

Miralem Čampara

Close