Veljko Marić sa računa fočanske Bolnice plaćao takse na privatnu tužbu i presude

Veljko Marić sa računa fočanske Bolnice plaćao takse na privatnu tužbu i presude

Bivši direktor Univerzitetske bolnice Foča Veljko Marić plaćao je sa transakcijskog računa ove bolnice takse na tužbu i presude u sudskom postupku koji je kao privatno lice pokrenuo protiv Federalne televizije.

Naime, Marić je za klevetu tužio Federalnu televiziju zbog priloga o stanju u bolnici Foča, koji je emitovan u emisiji „Mreža“, a na sudu ih je i dobio.

Federalna televizija u ovom slučaju čeka presudu po apelaciji koju je uputila Ustavnom sudu BiH. Federalna televizija je, kako su kazali u emisiji "Mreža" od 16. 12. ove godine, nakon drugostepene presude na Marićev privatni račun uplatila dosuđenu sumu novca. U dokazima koji su, pored Federalne televizije i u posjedu portala "Direkt", vidljivo je da su Veljko Marić, bivši direktor Bolnice i Radmil Marić, sadašnji direktor, sa računa Bolnice plaćali takse iako je Veljko Marić tužbu pokrenuo kao privatno lice, a ne u ime javne ustanove, te uprkos tome što je Sud naloge za uplatu dostavio Veljku Mariću kao tužitelju, a ne Bolnici.

Radi se o tri uplate od po 200 maraka, koje je, umjesto sa privatnog, Marić plaćao sa računa Bolnice.

Sa računa Bolnice je 5. jula 2017. godine uplaćen iznos od 200 maraka u svrhu uplate takse na tužbu. Uz to, Veljko Marić je Osnovnom sudu u Foči, na zvaničnom memorandumu Univerzitetske bolnice Foča, poslao popratni podnesak kojim obavještava Sud o uplati i u kom prilaže uplatnicu. Na uplatnici je službeni pečat Bolnice i račun Bolnice kao uplatioca, a na podnesku pečat i potpis dr Veljka Marića, kao tadašnjeg direktora Bolnice.

Dvije takse na presudu u iznosu od 200 KM, plaćene 17. aprila. i 29. oktobra 2019. godine, takođe su ovjerene pečatom Bolnice i vidljivo je da su uplate izvršene sa računa Bolnice. U podnesku je vidljiva promjena jedino direktorskog imena, pa umjesto Veljka Marića potpis je stavio v.d. direktora profesor dr Radmil Marić.

O ovome su, prema našim saznanjima, obavješteni Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, Republičko javno tužilaštvo u Banjoj Luci, Republička komisija za reviziju te Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju potvrdili su "Direktu" da je zaprimljena prijava protiv Veljka i Radmila Marića zbog zloupotrebe službenog položaja.

Close