Vlada RS: Nema novca za besplatne udžbenike!

Vlada RS: Nema novca za besplatne udžbenike!

"Za sada nema ništa od besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj. Tako nešto trenutno prosto nije moguće, jer sredstva za to nisu predviđena ovogodišnjim budžetom", rekla je ministarka prosvjete Republike Srpske Natalija Trivić, prenosi Gerila

Ništa do usvajanja budžeta za 2020. godinu, rekla je resorna ministarka, a do tada treba napraviti nekoliko mjera koje bi olakšale pristup udžbenicima na jednostavniji način.

“Nakon što smo zaprimili inicijativu građana kojom se traži uvođenje i obezbjedjenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola ministarstvo je pristupilo inicijativi da vidimo na koji način bi se moglo razmotriti to pitanje. Mi smo dobili informaciju da različite lokalne zajednice takođe izdvajaju besplatne udžbenike za odredjene kategorije djece. Ono što smo ustanovili jeste da se sa nekoliko različitih nivoa izdvajaju sredstva za  besplatne udžbenike. Vi znate da je ministarstvo budžetom za 2019. godinu za ove namjene planiralo sredstva u visini 980 000 maraka a našim proračunima smo utvrdili da bi ukupan iznos nabavke udžbenika za sve učenike osnovnih škola u RS iznosio oko 11 miliona maraka“, rekla je ministarka prosvjete Natalija Trivić.

U ministarstvu prosvjete podsjećaju da ovo ministarstvo od 2007. godine obezbjeđuje besplatne udžbenike za učenike prvih i drugih razreda osnovnih škola, a da ministarstvo porodice obezbjeđuje besplatne udžbenike za odlične učenike iz višečlanih porodica od trećeg do devetog razreda.

Inicijativu je  sa 4.600 potpisa predao banjalučanin Duško Tadić. O inicijativi bi trebalo da raspravlja Narodna skupština Republike Srpske, ali je stav Vlade odnosno resornog ministarstva jasan. Novca za to za sada nema u budžetu.

Close