Vlada Srpske otvorila vrata za novo zaduživanje fondova

Vlada Srpske otvorila vrata za novo zaduživanje fondova

Vlada Republike Srpske izmjenila je Uredbu o postupku izdavanja garancija kojom je omogućila fondovima socijalne sigurnosti da se po istom osnovu mogu zadužiti više puta, dok su do sada to mogli da učine samo jednom za izmirenje iste obaveze, saznaje portal CAPITAL.

Odmah nakon što je odluka stupila na snagu, Vlada je dala bezuslovne garancije za novi kredit Fondu zdravstvenog osiguranja RS od 60 miliona maraka kao i bolnici u Gradišci od 5,2 miliona KM.

Fond će kako saznajemo najveći dio novca potrošiti za izmirenje obaveza prema dobavljačima iz Srbije (22 miliona KM), plaćanje obaveza prema apotekama (10 miliona KM) te  za regulisanje obaveza za bolovanja (20 miliona KM).

Zadužili su se na period od pet godina i kamatnom stopom od 2,95 odsto a zajmodavac je konzorcij banaka koji čine Unicredit Bank, NLB Banka, Nova banka i Komercijalna banka.

U slučaju dospjelog a neplaćenog anuiteta, Republika Srpska će izvršiti plaćanje svih obaveza iz budžeta”, navodi se u Odluci o davanju saglasnosti za izdavanje garancija za kreditno zaduženje. CAPITAL je još u oktobru pisao da se FZO zadužuje za 60 miliona KM kako bi vratio kredit.

Sa druge strane, bolnica u Gradišci se zadužila na period 12 godina sa kamatnom stopom od četiri odsto kod “Nove” i “Komercijalne” banke.

Namjena kredita je refinansiranje dugoročnog zaduženja kod Nove banke u iznosu od 2,74 miliona KM te refinansiranje kratkoročnog revolving kredita kod Komercijalne banke od 61.000 KM.

Dio novca od kredita, tačnije 1,9 miliona KM će biti utrošen za obaveze prema dobavljačima iz 2018. godine a 420.281 KM će biti uplaćeno na račun Poreske uprave Republike Srpske.

Republika Srpska bezuslovno garantuje plaćanje svih obaveza”, stoji u odluci Vlade.

Inače, Vlada RS je dopunjenu Uredbu o garancijama donijela na sjednici održanoj 14. novembra.

Jelena Trivić, narodni poslanik i ekonomista kaže kako je Vlada prostor za ovakvo djelovanje stvorila prošle godine kada je od Narodne skupštine RS oduzela nadležnost odlučivanja o pojedinačnim garancijama.

Narodna skupština RS nakon toga može da donosi samo okvirni iznos garancija a pojedinačne garancije ne idu na skupštinu nego Vlada donosi odluku”, kazala je ona.

Trivićeva smatra kako je uredba dopunjena jer komercijalne banke ne žele više da kreditiraju fondove i ustanove bez garancije Vlade RS.

Close