Zdravstveni radnici u trebinjskom Domu zdravlja: Kad borba za prava udari po džepu

Zdravstveni radnici u trebinjskom Domu zdravlja: Kad borba za prava udari po džepu

Iako je republički inspektor rada i zaštite na radu utvrdio nepravilnosti u poslovanju trebinjskog Doma zdravlja (DZ) i naložio njihovo uklanjanje, u oblasti koja reguliše plate radnicima za vrijeme državnih praznika, pojedini radnici smatraju da su i dalje oštećeni. Direktorka ove ustanove Branka Drašković, pak, tvrdi da nepravilnosti nema i da su sve uradili u skladu sa zakonom.

hitna pomoc trebinje

Hitna pomoć Trebinje (Foto: Trebinje live)

Na zahtjev Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Doma zdravlja Trebinje u februaru je kontrolu u DZ izvršio republički inspektor rada i zaštite na radu Neđo Boljanović, koji je nakon utvrđivanja nepravilnosti prilikom isplate plata za rad u vrijeme praznika naložio njihovo uklanjanje.

Dok uprava tvrdi da su nepravilnosti uklonjene, radnici ne misle tako. Dotle, inspektor još nije išao u reviziju.

Naime, inspektor je utvrdio da je rad praznicima pogrešno obračunavan i to na štetu radnika.

"U evidenciji ostvarenih časova radnika Službe za hitnu medicinsku pomoć  (SHMP) i hitni sanitetski prevoz iskazani su časovi rada u dane državnih praznika, radnicima koji su taj dan radili, ali istim nisu iskazani časovi državnih praznika. Uvidom u obračun plata za mjesec novembar 2019. i platne listove radnika koji su radili na dan državnog praznika utvrđeno je da tim radnicima nije isplaćena naknada plate shodno članu 131 stav 2. Zakona o radu, čime su radnici koji rade na dan državnog praznika dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na radnike koji taj dan ne rade. Naknadu plate za dane državnog praznika i za druge dane u koje se po zakonu ne radi, a koji se praznuju u okviru petodnevne radne sedmice neophodno je posebno  iskazivati u obračunu svim radnicima i isplatu vršiti u 100% iznosu plate koju bi radnik ostvario da je bio na radu“, naveo je u objašnjenju nadležni inspektor Neđo Boljanović.

Zbog „tužakanja“ dobićete po džepu

Ljekar SHMP Doma zdravlja Trebinje Saša Borjan kaže da se radnicima trebinjske Hitne pomoći godinama praznici plaćaju samo 50% dnevnice. Ista je situacija i sa platom za januar, koja je isplaćena tek u aprilu, kaže on.

“Umjesto da isplati radnicima ono što im po zakonu pripada i što su svojim radom pošteno zaslužili, rukovodstvo DZ je, zato što su se sindikalne organizacije usudile da zatraže mišljenje inspektora, odlučilo da dodatno smanji plate radnicima SHMP na način da su im ograničili broj sati mjesečno. Zamislite tu kontradiktornost i potrebu za revanšizmom uprave DZ prema radnicima Hitne pomoći, zato što se usudili da zatraže ono što im po zakonu pripada”, kaže u izjavi za “Direkt” Saša Borjan.

Pojašnjava da su uposlenici DZ, umjesto plaćanja prekovremenog rada, dobili slobodne dane, a sve u skladu sa rješenjem republičkog

Saša Borjan (Foto: Arhiva)

inspektora koje je zatražila uprava DZ. Za njega je apsurdno to što je uprava uopšte zatražila mišljenje inspektora u vezi sa prekovremenim radom i to baš kad su radnici zatražili reviziju plaćanja državnih praznika.

"Trebalo bi da nam odgovore na pitanje - na koji način će se isplatiti prekovremeni sati koji su radnici radili godinama, a bili im plaćani kao redovni sati", kaže on.

Dodaje da je simptomatično i to kako je uprava DZ na januarsku platu, koja je isplaćena u aprilu, primijenila dio koji je inspektor Boljanović naložio, a koji se odnosi na broj prekovremenih sati, a nisu primijenili ono rješenje koje se odnosi na rad za praznike. Borjan u tome vidi obračun uprave sa radnicima koji su zatražili svoja prava.

"Oni (uprava, prim.aut) tumače zakon isključivo na štetu radnika. Ukupno je trebalo biti oko 5.000 maraka tih troškova za januar, za koje su radnici zakinuti. To je direktorka izračunala, a nije isplatila", kaže Borjan.

Pravnica u trebinjskom Domu zdravlja Aleksandra Vuković je u telefonskom razgovoru pojasnila da je prekovremeni rad usklađen sa Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva i da u njemu nema ništa sporno. Uvjerava da je sve usklađeno sa preporukama republičkog inspektora, ali da radnici imaju pravo da se žale.

"Inspektor Boljanović je donio dva rješenja. Poslodavac je imao obavezu da postupi po rješenju i dostavi izvještaj inspektoru. Da nismo postupili kako treba, nama bi slijedila prekršajna sankcija. Mi smo apsolutno postupili. Bilo je nekih malih različitih tumačenja. Za nas u zdravstvu važi Zakon zaposlenih u djelatnosti zdravstva. E taj zakon kao poseban kaže da se za svaki sat prekovremenog rada daje jedan sat kompenzujućeg vremena, dakle, nema nikakve naknade. Iz tog razloga su plate njima manje, nego što su ranije bile. Suština je da se ne primjenjuju odredbe Zakona o radu, već se primjenjuju odredbe Zakona o platama u zdravstvu", pojasnila je Vuković i naglasila da je ispoštovano i rješenje koje se odnosi na rad za praznike.

Napominje da je zaposlenima plata manja, jer se od januara prvi put radni sati obračunavaju po gore navedenom Zakonu.

Jedan od sagovornika "Direkta" navodi da je uvidom u njegovu platnu listu za mjesec januar jasno da praznici u januaru nisu obračunati u skladu sa preporukom republičkog inspektora.

Dok radnici smatraju da im se traženje svojih prava obilo o glavu i u činu uprave DZ vide revanšizam, direktorka DZ Branka Drašković kazala je da je sve što je inspektor naložio urađeno kako treba i da „su radnici shvatili da nisu u pravu“.

Dom zdravlja Trebinje (Foto: Radio Trebinje)

Kako „Direkt“ saznaje, najprije je priču o ovome pokrenuo Samostalni sindikat trebinjske Bolnice, nakon čega je rukovodstvo ove ustanove primijenilo odluku i radnicima u skladu sa naloženim isplatilo rad praznicima. Ohrabreni tim primjerom, u borbu za svoja prava krenuli su i radnici trebinjskog DZ, ali su umjesto boljih uslova, dobili manju platu.

Da li je u pitanju različito tumačenje  zakona u trebinjskoj Bolnici i DZ ili samovolja rukovodioca ne zna ni doktor Borjan. Pita se zbog čega postoje zakoni, ako se tako očigledno i bez sankcija krše i zašto zakon važi za jedne, a za druge ne. Pitanje zašto je nešto ispoštovano u Bolnici, a u Domu zdravlja nije sačekaće odgovor inspektora nakon što izvrši kontrolu.

“U kakvom mi to gradu i u kakvoj republici živimo i do kad se misle ponižavati zdravstveni radnici. Ko to sebi dozvoljava da je iznad zakona i da zakon postoji samo da bi se kršio? Nevjerovatno je koliko danas hvalimo zdravstvene radnike u vrijeme korone, nazivamo ih herojima, tapšemo im sa balkona i po ramenu, a sa druge strane ih ponižavamo time što im ne isplatimo ono što su svojim čestitim i poštenim radom zaradili”, zaključuje Borjan.

Upućeni kažu da bi sve bilo drugačije kada bi Dom zdravlja imao jak nezavisni sindikat, koji bi se borio za prava radnika, bez obzira na brojne pritiske.

1 Komentar

  1. […] Kako bi smanjili dugovanja i time se hvalili u medijima, početkom 2017. godine rukovodstvo DZ je odlučilo da višegodišnje negativno poslovanje pokuša ublažiti i to na teret radnika, kojima su tada smanjili plate. Posljednja „ušteda“ koju je DZ napravio odnosi se na radnike trebinjske Hitne pomoći, o čemu je „Direkt“ pisao u ovom tekstu. […]

Comments are closed.

Close