Žene na tržištu rada u BiH: Samo trećina novozaposlenih u 2020. su žene

Žene na tržištu rada u BiH: Samo trećina novozaposlenih u 2020. su žene

Samo jedna trećina od ukupnog broja novozaposlenihu 2020. godini su žene, jedan je od glavnih nalaza izvještaja „Žene na tržištu rada u BiH“ koji je Agencija za rad i zapošljavanje BiH predstavila danas u Sarajevu.

zene_posao_stakleni_plafon

Ilustracija

Izvještaj je urađen u okviru projekta Evropske unije koji pruža podršku zavodima za zapošljavanje za unapređenje aktivnih mjera zapošljavanja i razvoj strategija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za koji je Evropska unija izdvojila preko 1.2 miliona eura bespovratnih sredstava. prenosi Radio Sarajevo.

Žene u Bosni i Hercegovini i dalje su nedovoljno zastupljene i diskriminirane u mnogim sferama od politike do poslovanja i tržišta rada. To se sada čini još važnijim jer istraživanja pokazuju da su žene, uz postojeće rodne nejednakosti, još ranjivije zbog posljedica COVID-19.

EU nastavlja pružati podršku institucijama tržišta rada u Bosni i Hercegovini kako bi izgradile svoje kapacitete i napravile pomak u radu u skladu sa standardima Evropske unije,“ istakao je Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju, Delegacije Evropske unije u BiH.

Cilj izvještaja je sagledavanje situacije u pogledu izazova sa kojim su se poslodavci suočavali u 2020. godini. Ukupno je anketirano preko 2.400 poslodavaca na nivou Bosne i Hercegovine, a u uzorku dominiraju mala preduzeća sa gotovo 80 procenata, što i najbolje oslikava stvarno stanje u ekonomiji. Srednja preduzeća čine 15, dok velika tek nešto više od 5 procenata.

Analizirajući utjecaj pandemije COVID-19 na tržište rada, možemo reći da je ženska radna snaga značajno pogođena smanjenjem ekonomske aktivnosti. Rezultati ove studije ukazuju na potrebu da se odgovarajućim politikama i kroz obrazovni sistem, promoviše jedan inovativni pristup i odnos prema ženskoj radnoj snazi“, rekao je mr. Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Izvještajem se pokazalo da su najviše pogođena zanimanja tokom pandemije među ženama trgovac, šivač i obućar, koja nose više od polovine prekinutih ugovora.

„Ovaj izvještaj će pomoći kreatorima politika, posebno zavodima za zapošljavanje, da svojim aktivnim mjerama zapošljavanja, adresiraju izazove sa kojima se žene susreću. Po prvi put se na jednoj jedinstvenoj metodologiji provelo istraživanje za izradu detaljnog izvještaja o radu“, istakao je dr. Ranko Markuš, rukovodilac projekta.


Close