Žene trebaju profesionalniji tretman u medijima

Žene trebaju profesionalniji tretman u medijima

Vidljivost žena u bh. medijima nije na zadovoljavajućem nivou, a da bi situacija bila bolja, neophodno je da se u proces promjene uključe i mediji i žene, zaključeno je danas na radionici u Trebinju koju je organizovalo Udruženje građana “Novi put” iz Mostara. 

“Saradnja je uvijek dvosmjerna. Činjenica je da mediji ne mogu u svom fokusu da imaju žene, ako žene nisu zainteresovane da daju svoje mišljenje i viđenje neke situacije. Stoga, mi paralelno radimo i sa predstavnicima civilnog društva i sa medijima, kako bismo podstakli žene da se ne ustručavaju da iznose svoje stavove, a medije da u svojim izvještajima malo više potenciraju žensku riječ”, kaže predsjednica “Novog puta” Abida Pehlić. 

Novi put” je 2019. godine radio analizu prikaza žena u pet štampanih i šest onlajn medija, a rezultati su pokazali da žene čine mali procenat subjekata u novinarskim izvještajima. Glavni fokus analize bio je na predstavljanju žena u vijestima o miru i sigurnosti, ekonomiji i nasilju, ali su obrađivane i druge teme koje su bitne za društvo, a u kojima se spominju žene. 

“Zaključili smo da se žene najčešće prikazuju u temama koje su u vezi sa šou biznisom i humanitarnim djelovanjem, dok žene u nekim bitnnijim sferama društva, kao što su politika, vlast, zakonodavstvo i slično, nisu još uvijek dovoljno zastupljene. Uočili smo da se žene predstavljaju na jedan senzacionalistički način, da su prisutni stereotipi o ženama, a pogotovo kada se radi o slučajevima izvještavanja o nasilju nad ženama. O nasilju nad ženama najčešće se izvještava samo onda kada se ono dogodi, a još uvijek nedostaju analize koje bi u fokus stavile problematiku nasilja”, pojašnjava Pehlić. 

Takođe, rezultati analize su ukazali na to da je jedan od medijskih problema prikaz žene u privatnom području života, domaćinstvu i porodičnim odnosima. Bez obzira na to koliko su uspješne u poslu kojim se bave, žene se u pravilu i dalje predstavljaju najčešće kao majke, supruge ili biznismenke i političarke koje imaju podršku porodice u onome što rade, dok se njihove muške kolege nikada ne predstavljaju u tom kontekstu. 

Učesnice radionice usaglasile su se da je pred ženama u BiH još uvijek dug put u borbi za ravnopravnost te da mediji mogu značajno da doprinesu njihovoj borbi za bolju društvenu poziciju. 

Na radionici su predstavljene preporuke za izvještavanje o ženama koje je “Novi put” izradio sa jednom grupom novinara i novinarki i predstavnica nevladinih organizacija s ciljem da unaprijede način prikazivanja žena u medijima. 

Radionica i predstavljanje rezultata analize i smjernica za izvještavanje održani su prethodno u Zenici, a već sljedeće sedmice radionica će biti održana u Mostaru. 

“Novi put” sprovodi ove aktivnosti u okviru projekta kog podržava Svjetska asocijacija hrišćanskih komunikacija. 

Close