Ćaćić protiv Grada Trebinja: Svjedoci ne znaju ni kako im izgledaju kancelarije

Ćaćić protiv Grada Trebinja: Svjedoci ne znaju ni kako im izgledaju kancelarije

Salušanjem trojice uposlenika novoosnovanog Odsjeka za civilnu zaštitu, koji djeluje u okviru gradskog Odjeljenja za opštu upravu, pred trebinjskim Osnovnim sudom danas je nastavljeno suđenje po tužbi vatrogasca Miodraga Ćaćića protiv Grada Trebinja.

Suđenje vatrogascu Miodragu Ćaćiću

Foto: Direkt

 Svjedok Miloš Jokanović rekao je da je zaposlen u Odsjeku za civilnu zaštitu, ali da povremeno odlazi da obavlja zadatke u Teritorijalno-vatrogasno spasilačku jedinicu u Trebinju, po pozivu šefa Aca Koprivice. 

Jokanović je rekao da je ponekada gasio požare, ali nije mogao da se sjeti da li je išao na intervencije na datume koje mu je predočio advokat tužioca Din Tešić. 

“Ja ne znam zaista jesam li bio sve te dane”, rekao je Jokanović i dodao da je “nekada bio kraj telefona, a nekada išao na intervencije”. 

On nije mogao da se sjeti na koje je sve intervencije išao u proteklom periodu, ali je rekao da se sjeća kako je imao intervenciju spašavanja mačke u naselju Tini. 

Na pitanje advokata da li je išao na intervenciju sapiranja krvi nakon jedne tuče u julu ove godine, Jokanović je ustvrdio da nije, a da se ne sjeća ni da je imao neku intervenciju u Todorićima. 

Advokat je zatim naveo da je prema knjizi intervencija, on bio na tom terenu. 

“Ne znam šta pišu tamo”, rekao je svjedok Jokanović. 

Svjedok dalje navodi da on ne zna u kojoj ulici se nalazi njegovo radno mjesto, ali da je u pitanju lokalitet “iza poligona”. Takođe, navodi da ne zna ni koliko ima kolega, a na insistiranje sudinice Milice Stanković Bojić da kaže makar neko ime radnih kolega, svjedok je nabrojao vatrogasce koji su predloženi kao svjedoci u ovom postupku. 

Na pitanje advokata Tešića da opiše zgradu i prostorije u kojima radi, broj kancelarije te da li je zapazio šta piše na ulaznim vratima te institucije, Jokanović navodi da ne obraća pažnju na to i da je on pretežno na terenu. 

“U prostorije ulazim samo da se javim da sam stigao na posao, ne znam ko sjedi u prostoriji niti kako izgleda ta prostorija”, ustvrdio je Jokanović. 

Na pitanje da li ima rješenje o obavljanju poslova vatrogasca od Grada Trebinja, svjedok je odgovorio da ima, ali da radi po pozivu svog šefa.

Zastupnik tužioca je u potpunosti prigovorio ovom svjedočenju, jer smatra da svjedok ne govori istinu te da su njegovi iskazi u suprotnosti sa materijalnim dokazima. 

Svjedok Predrag Kizić kaže da je zaposlen u Civilnoj zaštiti, a po potrebi odlazi u Teritorijalno-vatrogasno spasilačku jedinicu. 

Navodi da je najviše bio uz telefon ili obavljao poslove sortiranje alata u garaži. 

Na pitanje da li je bio na intervenciji spiranja puta u Gornjem Čičevu, rekao je da mu to nije poznato i da ne zna kako vode knjigu intervencija i zašto to u njoj stoji. Takođe, rekao je da se ne sjeća da li je bio na intervenciji otvaranja lifta u “Kortu” u ponoć, a da je na intervenciji kod Nešković pumpe bio, ali nije radio ništa. 

Advokat Tešić upitao je svjedoka Kizića da li zna zašto njega i drugu dvojicu kolega pozivaju na intervencije u vatrogasnu jedinicu, kada tamo postoje zaposleni, obučeni i dežurni vatrogasci. Odgovorio je da ne zna i da je njegovo radno vrijeme od 7 do 15 časova. 

Kizić navodi da zna gdje mu se nalaze kancelarije, ali da u njih nije ulazio, jer nije bilo potrebe, zato što on obavlja poslove na terenu. 

Kaže da najčešće dobije poziv od šefa Aleksandra Koprivice, koji mu daje dnevne zadatke, i navodi da je pretežno upućen da radi poslove u teritorijalno-vatrogasnoj jedinici. 

Tužilac je, takođe, uložio prigovor na izjave ovog svjedoka, jer je, kako smatra, u velikom dijelu iskaz prilagođen tuženoj strani. 

Sto i stolice u kancelariji

Svjedok Dejan Goranović kaže da je u vatrogasnu jedinicu išao onda kada mu kaže šef i načelnik Tomo Vujinović (v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu, prim. aut.). 

Priča da se u vatrogasnoj jedinici uglavnom javljao na telefon i da većinom nije radio ništa drugo. 

On odrično odgovara na pitanje advokata da li pretežan dio svog posla obavlja u vatrogasnoj jedinici. 

Goranović navodi da ne zna kako izgleda njegova kancelarija, jer u njoj ne provodi vrijeme, zbog toga što je uglavnom na terenu. Navodi, ipak, da je njegova kancelarija obična i da ima sto i stolice. 

Kaže da nije obraćao pažnju na detalje niti zna šta piše na ulaznim vratima institucije u kojoj radi. 

“Većinom mi telefonom jave šta da radim i gdje”, kazao je svjedok Goranović. 

I na njegovo svjedočenje tužilac je uložio prigovor, ističući da svjedok od straha od gubitka posla neke činjenice nije želio da kaže. 

Sva trojica svjedoka rekli su da je nadređena osoba koja im daje radne zadatke u vatrogasnoj jedinici Neđo Ćuk. 

Pravni punomoćnik Grada Trebinja Radinko Savić nije imao pitanja niti za jednog svjedoka. 

Na današnjem ročištu prethodno je saslušan i vještak ekonomske struke Momčilo Milošević. Na njegov nalaz tužilac nije imao primjedbu, dok je punomoćnik tuženog prigovorio nalazu, jer se vještak bavio, kako je ustvrdio, više pravnim pitanjima i izašao iz domena vještačenja. 

Inače, Miodrag Ćaćić je jedan od vatrogasaca koji je tužio Grad Trebinje zbog premještaja iz Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje u Odsjek civilne zaštite, koji je formiran u okviru gradskog Odjeljenja za opštu upravu, pa mu je tako isplaćivana umanjena plata u odnosu na onu koju bi imao na poziciji u vatrogasnoj jedinici. O tome je "Direkt" detaljno pisao u tekstu Gradu Trebinju tužbe, vatrogascima disciplinski postupak i premještaj. Postupak je pokrenut radi poništenja rješenja o premještaju na novo radno mjesto i isplate umanjenog dijela plate.

Nastavak suđenja zakazan je za 26. decembar, za kada je planirano saslušanje još četiri svjedoka.  

Čitajte još: 

Saslušan vatrogasac Miodrag Ćaćić: Pritisci i ucjene nakon tužbe protiv Grada

Počelo suđenje po tužbi vatrogasca Miodraga Ćaćića protiv Grada Trebinja

Close