Gacko: Kad se krše procedure tenzija zahvati i biblioteke

Gacko: Kad se krše procedure tenzija zahvati i biblioteke

Kadrovske promene na čelu Narodne biblioteke u Gacku proteklih dana su izazvale takve turbulencije da je alarmirana i policija. Rasplet situacije čekaju svi, a na potezu su inspekcije.

Zgrada u kojoj je smeštena Narodna biblioteka Gacko

Osnivač Narodne biblioteke u Gacku je Opština Gacko. Ona je i imenovala direktore do 2016. godine. Tada je na snagu stupio novi Zakon o bibliotečkoj delatnosti koji tu obavezu i pravo daje finansijeru, Ministarstvu prosvete i kulture RS.

Budući da je četvorogodišnji mandat direktorici Milici Lažetić istekao sredinom januara ove godine, ministarstvo je trebalo da, kako u zakonu stoji, “uz prethodno proveden postupak javne konkurencije” imenuje novog direktora.

Konkurs je izostao, a ministarstvo je umesto toga imenovalo Maju Beštić za vršioca dužnosti. Problemi nastaju već kod primopredaje.

“U mejlu iz ministarstva nam je stigao nalog da, iako su svi rokovi prošli, treba da se formira komisija i izvrši primopredaja. Mi smo to i uradili, ali sam ja dovedena u zabludu, pa primopredaju smatram pravno ništavom”, objašnjava donedavna direktorica Lažetić i dodaje da bi se svi problem izbegli da je poštovana procedura i tokom jeseni raspisan konkurs za izbor direktora.

Milica Lažetić na jednoj od radionica u biblioteci

“Najpre, ministarstvo nije poštovalo proceduru da raspiše konkurs za izbor novog direktora dva meseca pre kraja mog mandata. Zatim, kandidat koga su poslali ne ispunjava uslove ni za direktora ni za bibliotekara. Iako je trebala da je javi na posao 23. januara, nova direktorica Beštić je do pre nekoliko dana bila zaposlena u Srednjoškolskom centru u Gacku, a na posao se javila sa tri nedelje zakašnjenja. I to bez obrazloženja. Potom, nije donela nikakav dokument na uvid, a htela je i da zaključi moju radnu knjižicu iako sam pozvala inspekciju koja tek treba da da definiše moj radno-pravni status. Meni je došlo rešenje da mi je prestao mandat, ali mi nije prekinut radni odnos. Pokrenula sam upravni spor, a verovatno ću i privatnu tužbu”, kaže Milica Lažetić i dodaje da od inspekcije očekuje da utvrdi činjenično stanje u bublioteci i zakonitost.

Objašnjenje smo zatražili i od Ministarstva prosvete i kulture koje je bilo šturo u svojim odgovorima ne navodeći razloge za kašnjenje konkursa niti kriterijume kojim su se rukovodili prilikom imenovanja.

Odgovor Ministarstva prosvete i kulture RS

U odgovoru koji nam je dostavljen stoji da je imenovanje izvršeno u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS i da za takva imenovanja nisu propisani kriterijumi(!?) Dalje, kažu kako ministar ima pravo da imenuje lice koje nije zaposleno u ustanovi, a kako bi se obezbedio nesmetani rad ustanove.

Ako je i postojala dobra namera ministarstva, u praksi se ona pretvorila u svoju suprotnost budući da su zaposleni sa kojima smo razgovarali vidno uznemireni. Kažu da je atmosfera na poslu veoma loša, a za tenzije u biblioteci su čuli mnogi, pa im gotovo niko od čitalaca i ne svraća ovih dana.

Kontaktirali smo novu direktoricu Maju Beštić koja nije želela da komentariše situaciju rekavši da je i sama potresena i izrazivši nadu da će se situacija uskoro rešiti.

U međuvremenu je Milica Lažetić dva puta pozivana u policiju – jednom na neformalni informativni razgovor, a drugi put u svojstvu svedoka kako bi dala izjavu.

“Ovo je prava tortura i represija. Policajci su se prema meni ponašali fino, ali sam ja dva puta privođena kao da sam kriminalac. Izjavila sam da od nadležnih očekujem da utvrde zakonitost svih procesa od 18. januara do danas. Ne osporavam ničija prava s’ tim da očekujem da ni moja prava ne budu ugrožena”, kaže Milica Lažetić.

I dok nemir potresa gatačku biblioteku, reakcije od strane osnivača - Opštine Gacko, za sada nema.

Close