Glavni revizor RS bez objašnjenja zašto je namjestio tender za kupovinu namještaja

Glavni revizor RS bez objašnjenja zašto je namjestio tender za kupovinu namještaja

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nije zadovoljna što novinari pišu o njihovoj nabavci skoro 450 hiljada KM vrijednog namještaja, kažu da je „cilj diskreditovati Glavnu službu bez argumenata“, a istovremeno izbjegavaju navesti ijedan argument zašto su postavili nelogične uslove koji favorizuju dobavljače.

„Prvenstveno, u dijelu „Šta se nabavlja“ ističu se pojedinačni elementi namještaja za koji se traži ponuda, što je dostupno i vidljivo svim zainteresovanim iz tenderske dokumentacije. Pri tome je u samom naslovu tendenciozno navedeno „pola miliona maraka“ mada je maksimalni iznos predviđen za nabavku za deset odsto manji od toga, što nije malo“, istakao je glavni revizor Jovo Radukić u reakciji na tekst objavljen juče na portalu CAPITAL pod naslovom „Kako glavni revizor Srpske namješta tender za namještaj od pola miliona maraka“.

Takođe, ističu da su već 12 godina smješteni u staroj zgradi Vlade RS, te da nikad do sada nisu nabavljali namještaj.

pisanoj reakciji, koja je nazvana demantijem, govore o tome da koriste namještaj naslijeđen od prethodnih korisnika, te da je star 15-20 godina, te u najvećem dijelu reagovanja ističu potrebu za nabavkom novog namještaja što ni u jednom dijelu pomenutog teksta portala CAPITAL nije osporeno.

Ni u jednom dijelu demantija nije osporena suština teksta portala CAPITAL niti je pojašnjeno zbog čega je za kupovinu/nabavku namještaja presudno da ponuđač posjeduje halu od minimalno 700 kvadrata.

Takođe, u Službi nisu naveli ni zbog čega je potrebno da potencijalni ponuđači posjeduju magacinski prostor od minimalno 500 m2, zašto na tenderu ne mogu proći ponuđači ukoliko ne zapošljavaju najmanje 25 radnika koji rade u proizvodnji sa najmanje tri godine radnog iskustva u oblasti proizvodnje namještaja, kao ni zbog čega proizvođač namještaja koji bi eventualno zadovoljio njihove uslove mora imati najmanje tri tehničara koji rade pripremu u proizvodnji sa najmanje tri godine radnog iskustva u proizvodnji namještaja.

„Što se tiče same tenderske dokumentacije, ona služi potencijalnim ponuđačima i ponuđačima u procesu nabavki i u ovom slučaju sačinjena je od strane najkompetentnijih zaposlenih koje Glavna služba za reviziju ima, korišćenjem najboljih praksi i standarda u ovakvoj vrsti nabavke, upravo da bi proizvodi koji se nabavljaju dali najbolju vrijednost za ponuđenu cijenu, i kako bi namještaj koji se kupuje bio korišćen najmanje koliko i postojeći“, istakli su u kratkom osvrtu na tendersku dokumentaciju ne navodeći razloge za postavljanje pomenutih uslova ponuđačima.

Još su dodali i da se pomenuta nabavka provodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,te da niko od ponuđača nije favorizovan.

Imali su vremena i da se osvrnu i na izjave sagovornika u tekstu, te ustvrdili da je Služba za reviziju jedna od rijetkih institucija u BiH koja u kontinuitetu navodi nepravilnosti koje utvrdi u procesu javnih nabavki kod subjekakta revizije, te da je u svakoj reviziji finansijskih izvještaja posebno poglavlje o javnim nabavkama, a najčešći nalazi i preporuke vezani za usklađenost poslovanja su, kako kažu, upravo oni koji se odnose na javne nabavke.

Za kraj su se zapitali da li pravilnost i zakonitost javne nabavke ocjenjuje Agencija za javne nabavke ili bilo koji medij ili portal, iako se u tekstu nigdje ne spominje da je ovo nezakonito, što naravno može presuditi samo sud, već je skrenuta opravdana sumnja u postavljene uslove ove javne nabavke.

Iako u Glavnoj službi za reviziju ističu transparentnost i dostupnost pomenutog obavještenja o nabavci ipak im je zasmetalo što je novinar Portala CAPITAL u tekstu izdvojio pojedinačne elemente kancelarijskog namještaja, te smatraju da to ne doprinosi kvalitetu novinarskog teksta.

Takođe, ukoliko se revizori javno pitaju da li zakonitost javnih nabavki treba da ocjenjuju mediji, vjerovatno smatraju da kvalitet novinarskih tekstova treba da ocjenjuju revizori.

Ostavite komentar

Close