HET planira oštetiti akcionare za 26 miliona KM!

HET planira oštetiti akcionare za 26 miliona KM!

„Hidroelektrane na Trebišnjici“ isplanirale su da doniraju više od 26 miliona maraka za poslove koji nisu vezani sa proizvodnjom električne energije, što nije u skladu sa statutom preduzeća, Zakonom o privrednim društvima i protivno je Zakonu o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj, tvrde mali akcionari „Elektroprivrede RS“.

Hidroelektrane na Trebišnjici

Udruženje manjinskih akcionara energetskog sektora (UMAES) ističe da je HET u Planu poslovanja za period 2021-2023. godina, koji bi se trebao uskoro usvojiti, predvidio 26,1 milion za donacije.

„To su poslovi koji nisu vezani sa proizvodnjom električne energije, a to nije u skladu sa statutom preduzeća, Zakonom o privrednim društvima i protivno je Zakonu o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj“, ističu u UMAES.

Tripko Krgović iz Udruženja UMAES poručuje da je HET akcionarsko društvo, a ne javno preduzeće za upravljanje putevima, mostovima ili bazenima.

„Uprava HET-a ovom odlukom planira oštetiti akcionarsko društvo za više od 26 miliona maraka. Podržavamo izgradnju olimpijskog bazena, mosta preko Trebišnjice, šetališta i slične projekte, ali isključivo na zakonit način“, naglašava Krgović.

Dodaje da je dobit iz poslovanja akcionarskih društava namijenjena svim akcionarima razmjerno udjelu u vlasništvu, a država kao najveći akcionar (80 odsto) može sredstva dobijena kroz dividendu ulagati u predmetne projekte.

„Čak su i u Federaciji odavno uvidjeli besmislenog ovakvog modela te iz dividendi počeli ulagati u projekte od društvenog značaja. Zašto Telekom Srpske ili neka druga akcionarska društva, koja pružaju tržišne usluge, ne doniraju za mostove ili bazene, dok koriste subvencionisanu cijenu električne energije koju im subvencionišu akcionari ERS-a“, pitaju u UMAES.

Zakonom o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Republici Srpskoj donacije se mogu dodjeljivati samo iz dobiti što ovdje nije slučaj.

Zakona o privrednim društvima propisuje i da je Uprava dužna „da djeluju u najboljem interesu privrednog društva“.

„Isto tako, zakon kaže da su članovi Upravnog odbora akcionarskog društva i članovi Izvršnog odbora akcionarskog društva naročito odgovorni društvu za štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti“, zaključuju u UMAES.

Close