Konstituisana Skupština opštine Gacko

Konstituisana Skupština opštine Gacko

Novi predsednik SO Gacko je Rajko Papović, a zamenik Vasilije Lažetić. Imenovani su i vršioci dužnosti načelnika opštinskih odeljenja. Donesena odluka o privremenom finansiranju opštine.

so-gacko

Konstituisana SO Gacko

Poslednjeg dana 2020. godine konstituisana je Skupština opštine Gacko. Na predlog većine koju u novom sazivu čine odbornici SNSD-a, SPS-a, DNS-a, Prve SDS i Demosa, izabrano je predsedništvo skupštine, a imenovani su i načelnici odeljenja.

Za predsednika SO Gacko izabran je Rajko Papović iz Prve SDS iza koga je, istakao je predlagač, bogata karijera. Osim što je bio ministar za omladinu i sport u Vladi RS i kratko direktor RiTE Gacko, aktuelni je savetnik člana Predsedništva BiH iz RS.

Odbornik SNSD-a Vasilije Lažetić je izabran za potpredsednika, dok je Dragan Jegdić imenovan za v.d. sekretara Skupštine, što je bio i u prethodnom sazivu.

Novi predsednik Skupštine je rekao da su građani na prethodnim izborima birali nove ljude i nove politike kao i novog načelnika koji će Gacko pokrenuti sa mrtve tačke.

Odbornici PDP-a su uglavnom bili uzdržani jer su, kako je istakao Milan Gutović, za rešenja saznali tek na sednici, pa nisu imali mogućnosti da se konsultuju sa članovima svog opštinskog odbora i zauzmu stav. Istakao je i da će PDP delovati opoziciono, ali da će podržati sve dobre ideje posebno ako budu bili uključeni u donošenje odluka. Dodao je da je na većini odgovornost da iskorsti saglasje vlasti na svim nivoima za razvoj Gacka.

Odbornici SDS-a su imali zamerku na ponuđena kadrovska rešenja budući da neka od njih ne zadovoljavaju zakonom definisane uslove za ta mesta, a to je najmanje 3 godine radnog iskustva i položen stručni ispit.

Predlagači, odbornici većine, su rekli da se radi o statusu vršioca dužnosti, te da zakon nije prekršen. Istakli su i da će u dogledno vreme za ta mesta biti raspisani konkursi gde će zakonski uslovi biti zadovoljeni.

predsednistvo-so-gacko

Predsednik SO Gacko je Rajko Papović

Načelnik Ognjen Milinković je pojasnio da stoji iza kadrovskih rešenja i da je većina njegov lični predlog. Dodao je i da je njegovo opredeljenje da se na rukovodeća mesta biraju mladi, obrazovani ljudi koji hoće da rade i da budu zamajac razvoja opštine.

Ipak, od šest odeljenja, mladi su na čelu u dva, a novom načelniku za privredu je do penzije ostalo samo četiri godine.

Milinković je, obraćajući se skupštini rekao i da je od dosadašnjeg načelnika prilikom primopredaje od pet predmeta dobio do sada samo službene pečate.

Naglasio je da je juče dobio nedopunjen finansijski izveštaj na osnovu koga je zaključio da je dug opštine prema dobavljačima oko 2,4 miliona, da nisu plaćeni porezi na plate i lična primanja za septembar i oktobar i da su pare iz budžeta za ovu godnu potrošene već u oktobru.

Odbornica SDS-a Vera Tepavčević je pitala šta je sa 1,8 miliona maraka koje je RiTE Gacko trebala da uplati na ime tzv. "rudarske rente", a od čega i Dom zdravlja na čijem čelu očekuje neka sredstva, sugerišući da su dugovi lokalne administracije nastali delom i zbog potraživanja opštine prema najvećem kolektivu.

Iz finansijske službe je rečeno da je juče uplaćeno 380 hiljada, a načelnik Milinković je dodao da će nakon sednice videti da li je moguće da se nešto od toga doznači Domu zdravlja.

Odbornici su usvojili i Odluku o privremenom finansiranju Opštine Gacko do 31. marta naredne godine.

SO Gacko ima 19 odbornika, a po prvi put od višestranačja SDS je opozicija. Po 6 odbornika imaju SNSD i SDS, po dva SPS i PDP, a po jednog DNS, Prva SDS i Demos.

Close