Laketa demantuje – “Direkt” argumentuje

Laketa demantuje – “Direkt” argumentuje

Nakon objavljenih tekstova o stanju u MUP-u RS i PU Trebinje, apostrofirajući da je ono veoma loše, međuljudski odnosi na niskom nivou, a imovina policijskih čelnika daleko veća od zvaničnih prihoda, na adresu redakcije “Direkta” stigao je zahtev za ispravku informacija.

Žarko Laketa, aktuelni načelnik PU Trebinje angažovao je advokata Zorana Ignjatića i zahtevao zadovoljenje tako što ćemo “ispraviti netačne i neistinite informacije koje su se odnosile na gospodina Žarka Laketu iz Nevesinja". Zahtev za ispravku informacija možete pročitati OVDE .

U devet stavki apostrofirano je sve što smatraju netačnim u pomenutim tekstovima.

Bez imalo sumnje da smo sa Žarkom Laketom i advokatom Ignjatićem na istom zadatku - istina i ništa osim nje, prenosimo svaku od devet zamerki ponaosob i naš odgovor na iste.

Laketa: U tački 1 stoji da je u potpunosti netačna tvrdnja da je Laketa vlasnik dva stana u Sarajevu, stana u Trebinju, kao i da poseduje nekoliko poslovnih prostora u Nevesinju.

Poslovni prostori u Nevesinju

Direkt: Nismo tvrdili da je vlasnik nekretnina Žarko Laketa jer u tekstu doslovno stoji: “Pored preduzeća, porodica Laketa poseduje i impozantan spisak nekretnina. Između ostalog dva stana u Sarajevu, stan u Trebinju, kuću i nekoliko poslovnih prostora u Nevesinju. Poseduju i šest putničkih automobila”.

Dakle, nikada nismo tvrdili da su nekretnine u vlasništvu samog Žarka Lakete. Ono što pouzdano znamo je da porodica Laketa u glavnoj gradskoj ulici u Nevesinju poseduje poslovnu zgradu u kojoj je smeštena banka, a u poslovnom prostoru u prizemlju porodične kuće je privatna mesara. Sedište firme “Euro-trans”, koje takođe spada u poslovni prostor, je na adresi Kilavci bb Nevesinje. Prema našim informacijama donedavno su u Lukavici članovi porodice (ćerka i brat) posedovali stanove. Moguće je da je u međuvremenu došlo do promena.

Laketa: Tačka 2 demantija kaže da je “u potpunosti netačna informacija da moj klijent (Žarko Laketa prim. aut.) poseduje šest putničkih automobila.

Deo pokretne imovine

Direkt: Kao što se iz već gore navedenog dela teksta vidi, nismo tvrdili da Žarko Laketa ima šest automobila, nego da porodica Laketa poseduje toliko. Žarko koristi dva vozila, oba spadaju u terenska ili SUV. Jedan je nisan pathfinder, a drugi je VW tiguan. Jedna ćerka vozi audi A3, otac ima takođe dva auta - nisan xtrail i UAZ, posedovali su i reno koji je sada, moguće, zamenjen za golf novijeg datuma. Uz to, firma koja je registrovana na suprugu ima vozilo marke caddy, dva kamiona marke mercedes, jedno marke MAN, bager i skip.

Spisak imovine Žarka Lakete nije naše ekskluzivno pravo. Čvrsto verujemo da postoji i u njegovom dosijeu jer, po odredbama Zakona o policiji, “službenik je dužan dati sve podatke o funkcijama i aktivnostima koje vrši ili koje vrše članovi njegove uže porodice, kao i podatke o imovini kojom policijski službenik ili članovi njegove uže porodice raspolažu”. Prema istom zakonu, članovi uže porodice su “bračni ili vanbračni supružnik policijskog službenika, srodnici po krvi u pravoj liniji, usvojilac i usvojenik, staratelj i štićenik, te dete bračnog druga (pastorak)”.

Laketa: U tački 3 tvrdi da je “u potpunosti netačna informacija da je klijent osuđen presudom Osnovnog suda u Trebinju - Odeljenje Nevesinje na način kako ste to objavili u spornim tekstovima. Naime, sudska presuda je već odavno izbrisana iz kaznene evidencije i moj klijent se prema toj presudi u skladu sa Krivičnim zakonikom RS smatra neosuđivanim, te u smislu prethodno iznesenog stava niste imali nikakvo zakonsko pravo da se pozivate na pomenutu sudsku presudu".

Direkt: Informacija da je klijent osuđen presudom OS u Trebinju u potpunosti je tačna, pošto je presuda donesena, a u njoj stoji da je Žarko Laketa priznao dela koja mu se stavljaju na teret. Prema Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima nespojivo je sa funkcijom visokog policijskog službenika (a načelnik jedne PU je, složićete se, jedna od ključnih figura u policijskom sistemu) lice koje je krivično odgovaralo. Ono što je za nas bila nepoznica je da je presuda izbrisana. Dakle, informacija nije netačna zato što presude nije bilo, nego zato što je IZBRISANA iz evidencije. Prema presudi koja je u našem posedu, nesporno je da je delo izvršeno. To što je izbrisana ne znači da je novinari u svojim izveštajima ne smeju pominjati.

Da je zakon jedno, a stvarnost potpuno drugo potvrđuje činjenica da je sa funkcijom policijskog službenika nespojivo obavljanje bilo kakve dodatne aktivnosti uz naknadu, osim uz odobrenje ministra ili direktora, u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar, Takođe, policijski službenik ne može biti član političke stranke niti slijediti uputstva političkih stranaka, niti prisustvovati skupovima političkih stranaka ili drugim političkim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti. Ne samo što se Laketa bavi privatnim biznisom, nego je i njegova supruga bila kandidat na listi SNSD-a, a on u veoma srdačnim odnosima sa nosiocima javnih funkcija i partjskim funkcionerima. Teško je oteti se utisku da je, u najmanju ruku, ova stavka o sledu uputstava političkih stranaka, problematična.

Laketa: Pod tačkama 4 i 5 stoji da je “u potpunosti netačna informacija da su se kod mog klijenta 90-tih mogle kupiti falsifikovane saobraćajne dozvole kao i da je u potpunosti netačna informacija da je moj klijent obrasce za falsifikovane dozvole prodavao gospodinu Gordanu Pavloviću iz Foče”.

Direkt: U tekstu stoji: “Naši izvori kažu da je javna tajna da je kod Śata (Žarka Lakete prim. aut.) tokom 90-tih godina mogla da se kupi saobraćajna dozvola. Kasnije je, tvrde, deo obrazaca prodao Gordanu Pavloviću, sada uglednom biznismenu iz Foče”. Ovu tvrdnju smo izneli sa rezervom, pozivajući se na svedočenje izvora. Jasno je da je teško dokazati šta se na ovim prostorima dešavalo tokom 90-tih, a naši izvori su se do sada pokazali kredibilnim, pa nije bilo razloga da posumnjamo u validnost njihovog tvrđenja. Sa druge strane, presuda za zloupotrebu službenog položaja se odnosila na manipulaciju saobraćajnim dokumentima što je dalo dodatnu težinu ovim tvrdnjama.

Laketa: U tački 6 stoji da je “u potpunosti netačna informacija da moj klijent nije prošao bezbedonosne provere prilikom imenovanja na funkciju pomoćnika direktora Granične policije BiH”.

Direkt: U tekstu doslovno stoji: “Nezavisni magazin Dani je Laketu označio kao jednog od 70 policijskih službenika koji nije prošao bezbednosne provere, ali je uprkos tome ostao na mestu pomoćnika direktor”. Dakle, nismo tvrdili da je sporno imenovanje. Ipak, ovaj demanti možemo delimično uvažiti, jer u pomenutom magazinu ime Žarka Lakete zaista nije među 70 onih službenika koji su pali na proveri. Ali, Žarko Laketa je označen kao jedan od onih koji su skrivali plavu fasciklu i na taj način ozbiljno povredili pravila službe. U tekstu stoji da je između ostalih “… načelnik Uprave za administraciju GP, godinama direktno uticao na zapošljavanje primajući podobne i nesposobne po raznim preporukama, u čemu je direktno učestvovao Vinko Dumančić sa svojim najbližim saradnicima, među kojima je svakako jedan od najzaslužnjih Žarko Laketa, pomoćnik direktora”. Dakle, delo koje mu se stavlja na teret je još ozbiljnije od “pada” na testu poverljivosti i pouzdanosti.

Laketa: Tačka 7 demantija glasi: “U potpunosti je netačna informacija da je moj klijent imenovao za prvog saradnika imenovao gospodinu Sinisu Laketu, jer pravo imenovanja ne spada u delokrug poslova i radnih zadataka koje obavlja kao načelnik PU Trebinje“.

Direkt: Žarko Laketa je za načelnika, tada CJB Trebinje, imenovan 15. jula 2015. godine. Nepuna tri meseca kasnije, 6. oktobra, i Siniša napreduje - sa mesta zamenika komandira PS Nevesinje na mesto načelnika Sektora uniformisane policije. Postaje, dakle, pretpostavljeni svim komandirima policijskih stanica i svim policajcima Uprave Trebinje. Teško je poverovati da je tajming “koincidencija slučajnosti”. Direktor policije jeste doneo rešenje, ali procedura podrazumeva da predlozi dolaze iz PU, dakle od načelnika - u ovom slučaju to je Žarko Laketa. Čak i da veza nije tako očigledna, u sistemu gde je postalo normalno da se izlazi iz okvira nadležnosti, dovoljno je pratiti datume da bude jasno ko se založio za Sinišu.

Žarko Laketa je zahtevao da se isprave i sledeći navodi.

Tačka 1: U potpunosti je netačna informacija da se događaj u vezi “šverca” cigareta u Gacku odigrao na način kako ste objavili dana 18. 07. 2018. godine na strani 4 spornog teksta.

Direkt: U tom tekstu nije pominjan šverc u Gacku, nego kroz Gacko, a opaska je bila izrečena od strane privedenog M.Z. Inače, iz više izvora smo čuli istovetnu priču da se dešavalo da se patrola uputi da “obezbeđuje” npr. pionirsku utakmicu kojoj prisustvuju roditelji i deca i gde ne postoje bezbedonosni rizici. Da li se to radi kako bi se sklonili sa putnih pravaca da bi prošle cigarete ili nafta? Ako su novinari bez logistike i sredstava došli do ovih saznanja, sigurni smo da načelnik Uprave zna sve o tome do detalja, pa bi možda bilo korisno da to podeli sa javnošću.

 Tačka 2: “U potpunosti je netačna informacija da se navodni događaj sa izvesnim Milanom Šakotićem odigrao na način kako ste to objavili dana 18. 07. 2018. na strani 4 spornog teksta.

Direkt: Da su se u Nevesinju desila KD “Ugrožavanje sigurnosti” i “Izazivanje opšte opasnosti 7. aprila ove godine, potvrđeno je “Direktu” iz Službe ministra MUP RS u odgovoru na upit koji smo poslali. Naime, pomenute noći je pripadnik Specijalne policije Milan Šakotić, koji je kako se pretpostavlja bio angažovan kao obezbeđenje estradne zvezde, pucao na mladića iz Berkovića. Prema našim saznanjima, događaj se odigrao baš onako kako smo opisali. Neke detalje, ne baš pohvalne po načelnika Laketu smo tada i preskočili smatrajući da nisu od prevelikog značaja za javnost. Kasnije smo saznali da je isti pripadnik specijalne policije demolirao objekat u Bileći kada su ga u okviru akcije “Alkohol” priveli pripadnici policije. No, kako su nam izvori rekli, to je zataškano. Da policija i “specijalci” rade poslove obezbeđenja čuli smo i u NSRS, ali kontraargumente od nadležnih javnost još nije dobila.

I, na kraju, moramo da naglasimo da je Žarku Laketi u više navrata pružana prilika da kroz intervju ili u pisanoj formi, iznese svoje argumente i javnosti da odgovore na pitanja koja su od izuzetne važnosti za bezbednost i kvalitet života u zajednici. Nažalost, naša pitanja i zahtevi su bili ignorisani.

Možemo da razumemo gospodina Laketu, ali ne možemo načelnika PU Trebinje čiji posao nije da se hvali u medijima da su međuljudski odnosi veoma dobri, nego da bude kritičan prema svom radu i delovanju policije u zajednici kako bi on bio bolji.

Od načelnika Policijske uprave građani i mediji očekuju mnogo odgovoriniji odnos i iskreno razvejavanje i najmanje sumnje koja padne na nekog službenika. Ignorisanje, ugrožavanje, diskriminacija, pa i proganjanje novinara čiji zadatak jeste da prate rad svih institucija, pa i policije, svakako mu ne služi na čast.

Mada se brinemo za ugled našeg portala, čega su naši čitaoci svesni, nastojimo da objavljujemo samo proverene informacije. Nekad je zbog netransparentnosti sistema i inertnosti institucija to nemoguća misija. Pitanje je da li se na isti način prema svom poslu ophode i policijski službenici. Devet zamerki (neke potpuno neosnovane) koje je Laketa našao u opširnim tekstovima u kojima smo se bavili radom policije najbolje govore o stanju u toj oblasti.

Možda je to poruka da bi, umesto što u oku “Direkta” traga za trunjem, bilo korisnije da sklanja balvane iz očiju policije. Kaže se da je pravda slepa, ali policija ne bi smela to da bude.

Ostaje još da uputimo javno izvinjenje Žarku Laketi što u želji da budemo koncizni, nismo odmah objavili sve podatke koje imamo i tako izbegli nesporazume.

Čitaocima koji su imali strpljenja, izvinjavamo se na opširnosti koja je bila iznuđena.

Redakcija "Direkta"

Close