Petar Đokić u poseti RiTE - Predstava za javnost

Petar Đokić u poseti RiTE – Predstava za javnost

Prateći izjave ministra Đokića i predstavnika Uprave RiTE Gacko javno mnjenje stiče utisak da rad termoelektrane više zavisi od milion kubika koje otkopa "Termograding", nego od pet miliona koje sopstvenom mehanizacijom "proizvede" RiTE Gacko. Pitanje koje se logično nameće je: Da li je priča o ugroženosti proizvodnje u stvari vešta manipulacija kako bi se opravdala hitnost postupka i sve što on podrazumeva?

Termograding pod hitno (foto: SRNA)

Oprobani recept zaobilaženja zakona i angažovanje po hitnom postupku ''tradicionalnog izvođača'' (kako je svojevremeno Milorad Dodik nazvao preduzeće Termograding) na poslovima otkrivke biće primenjen i ovaj put. Ministar Petar Đokić je prilikom jučerašnje posete RiTE-u Gacko za sve probleme okrivio Zakon o javnim nabavkama (ZJN) ne pominjući pritom razloge koji su doveli do poništavanja tendera za otkopavanje otkrivke niti preuzimajući odgovornost za aktuelnu situaciju.

Tako se, nakon svega što se moglo čuti, nameće zaključak da na poslovima otkrivke u Gacku može raditi samo preduzeće "Termograding". Đokić je rekao da će se pitanje izbora izvođača rešavati po hitnom postupku i da je zeleno svetlo za takav potez Upravi dala Vlada RS na sednici prošlog četvrtka.

Đokić je za svu štetu preduzeću okrivio zakon. Istovremeno je propustio da kaže da je Kancelarija za razmatranje žalbi (KRŽ) poništila tender koji je RiTE raspisao pre godinu dana jer je ocenila da tenderska dokumentacija, između ostalog, diskriminiše ponuđače ne obezbeđujući jednake uslove za sve. Kao što smo pisali ranije, na uslove se žalila „Niskogradnja Marjanović“ iz Prijedora. U međuvremenu, niti su otklonjene zamerke niti je objavljen ponovljeni tender.

U novembru prošle godine se istim povodom na ZJN i KRŽ kritički osvrnuo i Milorad Dodik koji je tada ohrabrio Upravu da "uđe u proces direktne pogodbe sa tradicionalnim izvođačem". Dva meseca kasnije, 15. januara, RiTE Gacko je pregovaračkim postupkom zaključila posao sa preduzećem "Termograding" u vrednosti od 5,9 miliona maraka za milion kubika otkrivke. Međutim, kada je proletos stigla odluka o poništenju tendera, niko od rukovodilaca nije smeo da rizikuje krivičnu prijavu, pa su kamioni "Termogradinga" izašli iz rudnika prinuđeni da sačekaju odluku Vlade o hitnosti postupka.

Prilikom jučerašnje posete ministra Đokića nije bilo reči o svim aspektima problema zaostatka u otkopavanju otkrivke niti zašto je najveći problem gatačkog rudnika baš tih milion kubika jalovine koje treba da otkopaju izvođači. Naime, na osnovu izjava, kako ministra tako i predstavnka Uprave, stiče se utisak da rad termoelektrane više zavisi od milion kubika koje otkopa "Termograding" nego od pet miliona koje otkopa RiTE Gacko sopstvenom mehanizacijom. Pitanje koje se logično nameće je da li je priča o ugroženosti proizvodnje u stvari vešta manipulacija kako bi se opravdala hitnost postupka i sve što on podrazumeva.

Tome u prilog govori i nastup Petra Đokića koji je staru Upravu okrivio za teške, sistemske probleme koje je ostavila novoj Upravi iako se, u suštini, radi o Upravi kontinuiteta od 2014. godine. Jedina sveža krv u njoj je iskusni Dragan Anđelić koji, kako se moglo čuti prošle sedmice, trpi mobing, obespravljen i razoružan - bez računara, telefona, potpisa i glasa. Nekadašnji član Uprave Miodrag Šešlija sada je direktor, a dva kadrovska osveženja u bordu direktora su kozmetičke prirode, bez stvarnog uticaja na dešavanja u preduzeću kojim poslednje četiri godine rukovodi Srđan Milović - istinski protektor interesa "Termogradinga".

Da nije reč o svesno izrečenoj neistini, konstatacija Petra Đokića o prethodnoj Upravi bi možda zvučala smešno ili neupućeno. Ali i sam je Đokić i tada, kao i sada, bio na čelu resora i veoma dobro upoznat sa dešavanjima u RiTE.

Apostrofiran je juče i problem kapitalnog remonta koji se odlaže već dve godine. Odgovornost za to je suštinski stavljena na dušu Boška Kozomare koji je niotkuda, iz javnosti još uvek nejasnih razloga, u avgustu prošle godine,instaliran u fotelju direktora najvećeg gatačkog preduzeća. S obzirom da je u njoj proveo tek osam meseci i da se bavio stvarima efemernim za proizvodnju firme (kao što su kuvarice, meni restorana i rad čistačica) suštinski, nije mogao drastično ni da pokvari, ali ni da popravi situaciju. Iza sebe je ostavio samo niz anegdota koje se još uz osmeh prepričavaju.

Posmatraču sa strane, nakon bajatih izjava ministra Đokića i (samo formalno) prvog čoveka RiTE-a Gacko, jasno je da je ovo bila jedna promotivna poseta uoči izborne kampanje kojoj su mediji dali nezasluženi prostor i koja u fokusu ima prvenstveno stranački interes mada su sve vreme veličali opšti. Naši su samo novci potrošeni na finansiranje još jedne predstave za javnost.

1 Komentar

Comments are closed.

Close