Stavljena tačka na Laketinu tužbu. "Direkt" poštovao profesionalne i etičke principe.

Stavljena tačka na Laketinu tužbu. “Direkt” poštovao profesionalne i etičke principe.

Tačka je stavljena na tužbu Žarka Lakete protiv portala “Direkt”. U presudi Okružnog suda u Trebinju je potvrđeno da su se novinari pridržavali profesionalnih i etičkih standarda, kao i da su za tvrdnje iznosili valjane dokaze.

direkt-laketa-kleveta

Tužba bivšeg načelnika PU Trebinje je usledila nakon nekoliko tekstova o kontroverznoj karijeri samog Lakete, njegovom bogatstvu, vezama sa osobama iz kriminalnog miljea, kao i o stanju u policijskoj upravi na čijem je čelu tada bio.

Smatrajući da mu je povređen ugled i nanesen duševni bol, Laketa je uputio demanti, a potom za klevetu tužio portal “Direkt” i novinarku Milanku Kovačević i tražio obeštećenje od 5 hiljada maraka.

Usledilo je suđenje koje je završeno u korist “Direkta”. Presudom koju je potpisala sudija Bojana Rikalo je potvrđeno da porodica Laketa poseduje milionsku imovinu čiju okosnicu predstavlja preduzeće Euro-trans. Na spisku imovine su stanovi u Istočnom Sarajevu, poslovni i stambeni prostori u Nevesinju, luksuzni automobili, kamioni, radne mašine, a sad i moderan restoran.

Prvostepena presuda je donela bitan zaključak. A to je da brisanje iz kaznene evidencije nikoga ne čini neosuđivanim. Naime, u demantiju je Žarko Laketa, iako pravosnažno osuđen na četiri meseca zatvora, uslovno na godinu dana, zbog zloupotrebe službenog položaja, tvrdio da je neosuđivan jer je pomenuta presuda brisana iz kaznene evidencije. U presudi Osnovnog suda Trebinje je apostrofirano da “Krivični zakon RS ne predviđa fikciju neosuđivosti za počinioca krivičnog dela kada je osuda brisana iz kaznene evidencije”.

Prvostepenom presudom je odbijen tužbeni zahtev, a tužiocu naloženo da tuženima naknadi troškove u iznosu 3.780 KM.

Nakon što je Laketa uložio žalbu, suđenje je nastavljeno pred Okružnim sudom u Trebinju. Na sednici Veća kojim je 18. novembra predsedavao sudija Milosav Pikula je potvrđena prvostepena presuda, a Laketina žalba odbačena kao neosnovana.

U presudi stoji da je “prvostepeni sud na savestan i brižljiv način cenio svaki dokaz, te da su se novinari pridržavali profesionalnih i etičkih standarda, kao i da su za svoje tvrdnje ponudili valjane dokaze".

Za razliku od Osnovnog, stav Okružnog suda je da brisanje presude označava da osoba nije osuđivana. Ali i da se “ne može zanemariti činjenica da je ista bila pomenuta u spornim tekstovima, da je postojanje osuđujuće presude činjenica, te da je kao takva dokazana u toku prvostepenog postupka”.

Okružni sud je smanjio iznos troškova parničnog postupka na 1.170 KM koji Laketa za sudske troškove treba da isplati “Direktu”.

Close