Tradicionalni tenderi Grada Trebinja za provjerene medije

Tradicionalni tenderi Grada Trebinja za provjerene medije

Grad Trebinje će za promociju i medijsko predstavljanje svojih aktivnosti i predstavnika dati skoro 53.000 maraka javnog novca bez PDV-a. Sve ukazuje na to da će novac međusobno podijeliti Alternativna televizija (ATV) i lokalna Herceg televizija, jer je Grad raspisao tender identičan prošlogodišnjem, na kome su novac dobile baš ove dvije televizije.

grad trebinje

Naime, Grad je tender podijelio u dva lota čija je ukupna vrijednost 52.820,50KM bez PDV-a. Grad je predvidio da sa ponuđačem sklopi okvirni sporazum na godinu dana.

Prvi lot je vrijednosti skoro 13.000 maraka bez PDV-a i najvjerovatnije da će ga dobiti Alternativna televizija. Drugi lot, vrijednosti 40.000 bez PDV-a trebalo bi da dobije lokalna Herceg televizija.

Za skoro 13.000 maraka Grad od ponuđača traži najviše: deset priloga od po dva minuta u kojima će biti predstavljene aktivnosti grada, te dva gostovanja predstavnika Grada,  od po deset minuta, s ciljem promocije njihovih aktivnosti. Ponuđač mora imati najmanje dva ugovora u posljednje dvije godine za iste poslove vrijedne 10.000 maraka, što ATV ima i to baš, između ostalih, sa Gradom Trebinjem.

Za 40.000 maraka u lotu dva, medij će najviše morati da objavi: priloge i javljanja uživo u ukupnom trajanju od 28 minuta, zatim da emituje 12 obavještenja i oglasa, zatim da izradi i objavi saopštenja predstavnika Grada, omogući gostovanje predstavnika Grada u udarnim terminima, te objavi saopštenja na svom internet portalu. Identičan tender sa identičnim iznosom i uslovima Grad Trebinje je raspisao prošle godine i okvirni sporazum sa Hercegom zaključio 28. maja 2019. godine.

Grad Trebinje je i ove godine tražio da TV stanica mora imati “kvalitetno terestrijalno (zemaljsko) pokrivanje regije Hercegovina, tj. minimalno opština Trebinje, Bileća i Gacko”, a prema podacima koji su “Direktu” ranije dostavljeni iz Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK), Herceg TV traženu pokrivenost ima baš u ovim opštinama.

I u ovom tender, kao i u prošlogodišnjem, Grad je zahtijevao da ponuđač “posjeduje vlastiti studio ili ugovor između ponuđača i TV stanice o zakupu istog, na području Hercegovine, uz svu prateću opremu, posjedovanje, realizacije, režije, montaže (najmanje dva montažna mjesta, mogućnost javljanja ispred zgrade Gradske uprave, najmanje u HD rezoluciji)”. Ranije  istraživanje "Direkta" pokazalo je da, osim Herceg TV-a, ovaj uslov može ispuniti jedino Radio-televizija Republike Srpske (RTRS). Međutim, RTRS ne ispunjava druge stavke tražene u ovom tenderu - prema podacima Portala javnih nabavki nema najmanje dva ugovora vrijednosti 35.000 maraka za izvršenje istih poslova u posljednje dvije godine.

"Direkt" je ranije pisao o tome kako je Grad namještao tendere ovim medijskim kućama, a pisali smo i o povezanosti ove medijske kuće sa SNSD-om. 

Igor Vukajlović, iz Udruženja građana “Tender”, tada je za “Direkt” pojasnio da precizno navođenje uslova, što je slučaj u svim tenderima koje je dobila Herceg TV, jasan pokazatelj da je riječ o unaprijed dogovorenim nabavkama.

“Takve nabavke se dogovore unaprijed, tako da niko od drugih ponuđača i ne učestvuje u njima, što zbog (prećutnog) dogovora, što zbog zbog toga što se boje odmazde. S obzirom na vrstu posla i uslova, jasno je da su određeni ponuđači eliminisani automatski”, pojašnjava Vukajlović.

Precizno navođenje uslova u tenderima, dodaje, predstavlja kršenje člana 44. Stava 2. Zakona o javnim nabavkama.

I od HET-a tender

Hidroelektrane na Trebišnjici (HET) su 9. marta raspisale tender za reklamiranje i propagandu ukupne vrijednosti 35.000 maraka bez PDV-a i to za medij koji ima zemaljsku pokrivenost regije Hercegovine, najmanje u Trebinju i Bileći. To Herceg televizija ima. Isto ima i RTRS, s tim što RTRS ne ispunjava drugi uslov. Prema podacima Portala javnih nabavki, RTRS posljednju godinu dana nema ugovor za iste poslove u najmanjoj vrijednosti od 30.000 maraka.

Close