Ustavni sud stavio tačku na tužbu Žarka Lakete protiv “Direkta”

Ustavni sud stavio tačku na tužbu Žarka Lakete protiv “Direkta”

Kao neosnovana, odbijena je apelacija Žarka Lakete čime je Ustavni sud BiH stavio tačku na njegovu tužbu protiv “Direkta” i novinarke Milanke Kovačević.

Laketa se Ustavnom sudu žalio na odluke Osnovnog i Okružnog suda u Trebinju kojima je “prekršeno pravo na pravično suđenje”. Naveo je i da tužene nisu dokazale tvrdnje u spornim člancima.

Smatra da su redovni sudovi proizvoljnom primenom prava izvršili povredu prava na pravično suđenje jer nisu “uobzireni” (!?) dokazi, tvrdnje i zahtevi apelanta, a prihvaćeni su navodi tuženih kao osnovani.

Istakao je da je objavljivanjem spornih članaka "u ozbiljnoj meri narušen apelantov lični i poslovni kredibilitet, kao i ugled i čast, te je duže vreme trpeo veliki intenzitet duševnih bolova”.

Ustavni sud je u svojoj odluci naveo da su redovni sudovi pri donošenju odluka argumentovano zaključili da se ne radi o prenošenju neistinitih činjenica, odnosno da se ne radi o kleveti, jer iz dokaza proizilazi da se radi o istinitim činjenicama i vrednosnim ocenama.

Ustavni sud je ocenio da se “Direkt” nije bavio privatnim životom Žarka Lakete nego isključivo profesionalnim aspektom njegovog delovanja i zaključuje da tužene nisu postupale zlonamerno.

U odluci stoji i da Ustavni sud smatra da je izveštavanje u kome je obrađivano pitanje funkcionisanje policijskih organa i njihova eventualna povezanost sa kriminalnim miljeom od opšteg interesa.

Odluka Ustavnog suda BiH je konačna i obavezujuća čime je stavljena tačka na tužbu koji je Žarko Laketa, sada penzioner, podneo protiv “Direkta” i novinarke Milanke Kovačević u septembru 2018.

Za pretrpljene duševne bolove i naknadu nematerijalne štete tražio je 3 hiljade maraka. Tokom postupka je tužba proširena, a odštetni zahtev povećan na 5 hiljada KM.

Ovaj policajac, pomoćnik direktora Granične policije BiH, načelnik Policijske uprave Trebinje i, na kraju, savetnik ministra Staše Košarca, je bio predmet serije tekstova u kojima smo obrađivali njegovu profesionalnu, ali i privrednu ulogu.

Uprkos presudi za zloupotrebu službenog položaja i nizu nepravilnosti koje su dokazane, karijera Žarka Lakete išla je uzlaznom putanjom.

Nije tajna da je u vlasništvu porodice ovog delatnika i privatnog preduzetnika imovina čija vrednost velikoj meri prevazilazi njihove zvanične prihode.

Osnovni sud u Trebinju je odbacio tužbeni zahtev kao neosnovan i naložio Laketi da na ime sudskih troškova plati 3.780 KM. 

Nakon što je Laketa uložio žalbu, suđenje je nastavljeno pred Okružnim sudom u Trebinju. Potvrđena je prvostepena presuda, a Laketina žalba odbačena kao neosnovana.

Okružni sud je smanjio iznos troškova parničnog postupka na 1.170 KM koji Laketa za sudske troškove treba da isplati “Direktu”.

Na kraju, Laketa se obratio i Ustavnom sudu BiH koji je njegovu apelaciju odbacio kao neosnovanu.

Za redakciju "Direkta" je od najveće važnosti to što je presudama potvrđeno da su se novinari pridržavali profesionalnih i etičkih standarda, kao i da su za tvrdnje iznosili valjane dokaze.

Close